Rapporter

Hur fungerar dolda rubriker i den gemensamma mallen?

I din gemensamma mall har du möjlighet till att dölja rubriker (dvs allt innehåll under en rubrik). Denna funktion kan nyttjas när ni står i en rapporteringsperiod där vissa rubriker kan tyckas vara irrelevanta för tillfället som rapporteringsansvariga inte i nuläget behöver se. En dold rubrik kommer aldrig att synas inne i rapporten när du befinner dig på fliken Visa rapport.  

I den gemensamma mallen kommer rubriken och allt dess tillhörande innehåll ligga kvar, här blir den istället bara utgråad vilket indikerar på att den är dold och endast de användare med behörighet till den gemensamma mallen kan komma åt den.

Som bilden ovan visar är Ekonomi dold, samt dess två underrubriker. Inne i rapporten ser vi nu att rubriken tappat sin tidigare numrering (vilket var 3) där Riskanalys numera fått den tilldelad.

OBS! Väljer vi att inte längre dölja Ekonomi kommer den återfå sin numrering. Så vid förändringar av dolda rubriker kommer numreringen i själva rapporten att kastas om.

Hur hittar jag funktionen för att dölja en rubrik?

Gå till Ändra gemensam mall och ställ dig på den rubrik du vill dölja. Under Inställningar visas alternativ om att dölja rubriken. Det går att göra för alla enheter alternativt för den översta enheten i organisationsträdet.