Vanliga frågor

Varför saknas ämnen i Bemanningsplanen?

Ämnesblock kan ha hamnat på personal i kostnadsfria grupper - så här hittar du dessa.

Ämnes saknas för klasser/grupper

Om du saknar ämnen  att fördela ut för en eller flera klasser/grupper i bemanningsplanen, kan det bero några olika saker.

Redan utfördelad

Ämnestiden kan vara utfördelad på personal som för tillfället är bortfiltrerad.

Lösning: Återställ filtreringen på följande vis:

1) Se till att samtliga kostnadsfördelningsgrupper syns. Om det står t.ex. "Visa endast... (18/22)" som i bilden nedan här, betyder det att nitton av totalt 22 grupper just nu syns:

Klicka på filtret knappen, kryssa i samtliga grupper och spara sedan. Detta kommer också återställa eventuell filtrering gjord på i filter för personal och klass/grupp.

Nu är all utlagd ämnestid synlig i bemanningsplanen, och du kan kontrollera om kostnadsfri/ledig personal har tid utlagd. Plocka i så fall bort den.

Varför blir det så här?

Den personal som ligger i en så kallad "kostnadsfri" kategori är bortfiltrerad från början. Detta problem kan därför uppstå vid årshantering, om man lägger en personal i kostnadsfri kategori utan att först plocka bort dess bemanning. 

Justera tiden i Skolans timplan

Om du fortfarande inte hittar den utfördelade ämnestiden i bemanningsplanen efter detta, kan tiden vara felaktigt angiven i Skolans timplan. Lösning: Kontrollera timplanen för klassen/klasserna och berörda ämnen.