Bemanningsplanen

Varför saknas ämnen i Bemanningsplanen?

Ämnesblock kan ha hamnat på personal i kostnadsfria grupper - så här hittar du dessa.

Ämnes saknas för klasser/grupper

Om du saknar ämnen  att fördela ut för en eller flera klasser/grupper i bemanningsplanen, kan det bero några olika saker.

Redan utfördelad

Ämnestiden kan vara utfördelad redan på personal som för tillfället är bortfiltrerad.

Lösning: Återställ filtreringen på följande vis:

Se till att samtliga kostnadsfördelningsgrupper syns. Om det står t.ex. "Visa endast... (8/11)" som i bilden nedan här, betyder det att åtta av elva grupper just nu syns.

Klicka på filtret (1) och kryssa i samtliga grupper och spara sedan. Detta återställer också eventuell filtrering gjord på personal och klass/grupp (2).

mceclip0.png

mceclip3.png

Nu är all utlagd ämnestid synlig i bemanningsplanen, och du kan kontrollera om ledig personal har tid utlagd. Plocka i så fall bort den.

Varför blir det så här?

Den personal som ligger i en så kallad "kostnadsfri" kategori är bortfiltrerad från början. Detta problem kan därför uppstå vid årshantering, om man lägger en personal i kostnadsfri kategori utan att först plocka bort dess bemanning. 

Justera tiden i Skolans timplan

Om du fortfarande inte hittar den utfördelade ämnestiden i bemanningsplanen efter detta, kan tiden vara felaktigt angiven i Skolans timplan. Lösning: Kontrollera timplanen för klassen/klasserna och berörda ämnen.