Övriga inställningar

Språkinställningar

Språkinställningar sker via plattformens standardspråk, språk i behörighetsgrupper och via användarens egen språkinställning.

Språkinställningar

Det finns tre ställen där språk kan ställas in:

1) Standardspråk för Plattformen

2) Språkinställning för Behörighetsgrupp

3) Språkinställning för enskild Användare 

Alla nya användare kommer få standardspråket för plattformen.

I databaser kommer användaren då få språket som dennes huvudbehörighetsgrupp har. Det innebär att användaren kan komma att se olika språk i olika gränssnitt, om denne inte själv satt en språkpreferens.

När användaren har satt en egen språkinställning, så kommer den gälla oavsett plattformsspråk eller språket i huvudbehörighetsgruppen. 

Notera: Språkinställningen gäller endast systemspråket, det vill säga generella menyer och administrationsgränssnitt.

Menystrukturer som hör till produkter ändrar inte språk vid byte av systemspråk. Data som läggs till av administratörer och användare kommer heller aldrig byta språk automatiskt. 

Sammanfattningsvis: 

  • Om en användare har en egen språkinställning, så kommer det språket gälla för användaren i samtliga databaser samt i plattformsadministrationen, alltså överallt.
  • Om ingen egen språkinställning gjorts för användaren, kommer huvudbehörigheten i databasen avgöra språket i den enskilda databasen. I plattformsadministrationen kommer plattformens standardspråk visas (gäller användare som har behörighet till plattformen). 

1) Standardspråk för Plattformen

Språkinställningar för hela plattformen hittar du i Plattformsadministrationen i menyn Språk & Kontakt. Här kan du som har rollen är superadministratör i plattformen byta språk för hela plattformen.

Standardspråket gäller samtliga användare i plattformen som inte har en egen språkpreferens.

I databaser gäller språkinställningen för huvudbehörighetsgruppen om användaren inte har satt en egen preferens.

Notera: Ändring av standardspråk för plattformen kan ta upp emot en timme.

2) Språkinställning för behörighetsgrupper

I den enskilda databasen ställs språket in via behörighetsgrupperna. Databasen har i sig alltså ingen egen generell språkinställning.

Användare som inte har en egen språkpreferens inställd får det språk som är inställt via dess huvudbehörighetsgrupp i just den databasen. 

Detta innebär att du kan ha produkter på olika språk i dina databaser, där användare då tilldelas ett systemspråk via sin huvudbehörighet.

3) Språkinställning för enskild användare

Språkinställning för en enskild användare kan du som är administratör med en plattformsroll göra via plattformen. Användaren kan själv ändra språkpreferens via sina egen kontoinställningar.

Från plattformsadministrationen ändrar du språkinställningen här:

Om språket väl är ändrat från plattformens standard för en användare går det inte att ställa tillbaks till standardinställningen igen.

Notera: Användaren behöver logga ut och logga in igen för att språkändringen skall slå igenom. Detta gäller också då användaren själv byter språk.