Användaradministration

Språk & Kontakt vid inloggningsproblem

Ändra språk för hela databasen och ange kontakt för inloggningsproblem

Ändra språk

Språkinställningar för hela er miljö samt för enskilda användare hittar du som har rollen Plattformsadministratör i Plattformsadministrationen. 

För att ändra språk för hela plattformen och samtliga era databaser väljer du "Språk & Kontakt".

Klicka på pennan för att ändra språkinställningen. Tänk på språket ändras för samtliga användare i databasen. Vill ni istället ändra språk för en specifik användare, se Användarhantering

Kontaktinformation 

Lägg till kontaktinformation för en person i er organisation som är lämplig för era användare att kontakta vid eventuella problem. Kontaktinformation visas bland annat för användare när något går fel vid inloggningen och denne inte får åtkomst till de vanliga kontaktvägarna. 

Det går att ange namn, e-post och telefonnummer.