Administration övrigt

Språk & Kontakt

Hantera språk & kontaktinställningar så här

Ändra språk

Språkinställningar för hela er miljö samt för enskilda användare hittar du i Plattformsadministrationen. 

För att ändra språk för hela plattformen och samtliga era databaser väljer du "Språk & Kontakt".

Klicka på pennan för att ändra språkinställningen. Tänk på språket ändras för samtliga användare i databasen. Vill ni istället ändra språk för en specifik användare, se Användarhantering

Kontaktinformation 

Lägg till kontaktinformation för en person i er organisation som är lämplig för era användare att kontakta vid eventuella problem. Kontaktinformation visas bland annat för användare när något går fel vid inloggningen. 

Det går att ange namn, e-post och telefonnummer.