Hantera möten i Meetings

Skapa och redigera möten

I det här kapitlet lär du dig hur du skapar nya möten eller skapar kommande möten i en serie. Dessutom kan du även läsa dig till om hur du redigerar möten.

Redigera möten

Skapa möten

Skapa ett nytt möte i en ny mötesserie

Klicka på knappen Skapa möte längst upp till höger för att skapa upp ett nytt möte i en ny mötesserie.

Ett nytt fönster visas där du (1) väljer Nytt möte - Skapa en ny mötesserie. 

Fyll i mötesinformationen till höger (2). Välj sedan Skapa. Du får en tom agenda där du kan börja förbereda dig innan du skickar den till deltagarna.

I detaljvyn (se här) kan du längst ner söka efter och bjuda in dina kollegor. Ange namnet på den kollega som du vill bjuda in, eller bjud in en ny/extern person genom att skriva deras e-post i fältet.

Skapa nästa möte i en befintlig mötesserie

Du kan skapa nästa möte i en befintlig mötesserie på flera sätt.

1. Genom Skapa möte-knappen

Klicka på knappen Skapa möte längst upp till höger.

Välj en befintlig mötesserie under Mötesserie. Detta gör det så att det aktuella mötet du skapar kommer att ärva egenskaper från det föregående inklusive namn, beskrivning, tid och plats. Datumet kommer att bli vecka efter det senaste mötet i serien, eller dagens datum, beroende på när det senaste mötet inträffade. Du kan göra ändringar efter behov.

Agendarubrikerna från det föregående mötet kommer med i ditt nya möte somstandard, men du kan även skapa en ny agenda från mallar som finns i din organisation.

2. Genom "Skapa nästa möte" från ett befintligt möte

Leta upp det möte som du vill ”bygga vidare på” i mötesserien. Klicka på de kontextmenyn (tre prickar). Välj sedan "Skapa nästa möte" så öppnas guiden med denna mötesserien förvald.

3. Skapa nästa möte inifrån en mötesagenda

Inne i ett möte kan du alltid skapa nästa möte i serien. Beroende på om mötets starttid har passerat eller inte kan du klicka på Skapa nästa möte direkt eller genom att öppna kontextmenyn.

Redigera möten

För att ändra mötesdetaljerna för ett möte som du redan har skapat öppnar du Detalj-menyn inne i mötet. Du kan byta kategori, plats, datum och tid. Du kan även lägga till deltagare samt ta bort och markera deltagare som frånvarande genom att klicka på dem.

Notera: Du måste vara organisatör i Meetings för att kunna redigera mötesdetaljer.