Hantera möten i Meetings

Skapa och redigera möten

I det här kapitlet lär du dig hur du skapar nya möten eller skapar kommande möten i en serie. Dessutom kan du även läsa dig till om hur du redigerar möten.

Skapa ett nytt möte (mötes-serie)

Klicka på Skapa möte för att skapa upp ett nytt möte.

 

Ett nytt fönster visas där du (1) först ställer in mötet som en ny möteserie och (2) sedan fyller i återstående information till höger. Efter skapandet får du en tom agenda där du kan börja förbereda dig innan du skickar den till deltagarna.

 

Kommer du ihåg "Detalj-menyn"? Den här menyn kommer att vara till nytta nu när du vill bjuda in deltagare till mötet. När du öppnar den (enligt instruktionerna här) kan du längst ner söka och bjuda in dina kollegor. Ange namnet på den kollega som du vill bjuda in, eller bjud in en person genom att skriva deras e-post i fältet.

Skapa nästa möte i en befintlig mötesserie

Det finns flera vägar att gå för att göra detta:

 

1. Under Meetings-fliken

Ännu en gång, klicka på Skapa möte för att skapa upp ett nytt möte.

 

Den här gången väljer du istället din serie under Mötesserie. Detta gör det så att det aktuella mötet du skapar kommer att ärva egenskaper från det föregående inklusive namn, beskrivning, tid och plats. Datumet kommer att ställas in en vecka efter det senaste mötet, eller ställas in på dagens datum beroende på när det senaste mötet inträffade. Du kan naturligtvis göra ändringar utefter behov.

 

När den skapas kommer agendan för den föregående också att ställas in som standard, men du kan även skapa en ny agenda från mallar som finns i din organisation.

 

2. Välj mötesserie i mötesöversikten

Leta upp det mötet som du vill ”bygga vidare på” i mötesserien. Klicka på de tre punkterna till höger om mötet för att öppna Overflow-menyn. Klicka på Skapa nästa möte så öppnas guiden med mötesserien förvald.

I expanderat läge:

 

3. Skapa nästa möte inifrån ett möte

Inne i ett möte kan du alltid skapa nästa möte i serien. Beroende på om mötets starttid har passerat eller inte kan du klicka på Skapa nästa möte direkt eller genom att öppna Overflow-menyn.

 

Bordlägg

Om du har en serie av möten kan du använda funktionen Bordlägg för att flytta mötesagendan till det nästkommande mötet i serien. Bilderna och texten nedan visar hur du använder denna funktion.

 

Tryck på de tre punkterna för en agenda och välj sedan Bordlägg.

Agendan kommer då försvinna från befintligt möte, men dyka upp i högerspalten för vyn.

 

 

Tryck sedan på de tre punkterna och välj Lägg till i mötet

 

Redigera möten

Vill du ändra mötesdetaljerna för ett möte som du redan har skapat är det inga problem. Klicka dig in i mötet och klicka på det som du vill ändra i högermenyn även kallad Detalj-menyn. Du kan byta kategori, plats, datum och tid. Du kan även lägga till deltagare samt ta bort och markera deltagare som frånvarande genom att klicka på dem.

 

OBS! Du måste vara organisatör för att kunna redigera mötesdetaljer.