Introduktion till Meetings

Övergripande navigering i Meetings

Meetings är ett verktyg med syfte att göra era möten mer effektiva och organiserade. Dela mötesagendan med dina kollegor, tilldela uppgifter och följ upp! I den här artikeln kan ni läsa mer om de grundläggande funktionerna.

1. Övergripande navigation samt grundläggande funktioner

Vänstermenyn

 Vänstermenyn används till att navigera mellan de olika vyerna som finns i Stratsys Meetings:

  • Möten - Ger dig en översikt över kommande möten samt de du redan deltagit i.
  • Åtgärder - ger dig en överblick på de åtgärder som du står ansvarig för samt de åtgärder som du har tilldelat andra mötesdeltagare.
  • Administration - Denna funktion är begränsad endast till personer som har behörigheten som administratörer.
  • Nyheter - Navigera till denna flik när du vill läsa på om alla nya funktioner som nyligen lagts till i Stratsys Meetings!
  • Sök - Den enklaste vägen att gå för att hitta till dina möten, tilldelade åtgärder etc, är genom att använda sökfunktionen i vänstermenyn. Beroende på vart du står i Meetings så går det även att använda en sökruta som ofta finns längst upp på sidan (Nyheter och Inställningar exkluderat). 
  • Användare - På användarsidan kan du se alla de användare som har tillgång till Meetings. Även här finns en sökfunktion om du letar efter en särskild användare. Om du har rollen administratör har du möjlighet att bjuda in, ändra eller ta bort användare genom att trycka på den vertikala trepricksmenyn som finns till höger om varje användare.
  • Mallar - Denna funktion ger er möjligheten att använda mallar för era agendor i mötena ni skapar i Meetings så att ni slipper skapa upp nya agendor för återkommande möten.
  • Kategorier - På denna sida kan du skapa upp kategorier som sedan kan användas för att ta tagga upp mötena du skapar. I mötes-fliken kan du senare exempelvis filtrera alla möten på de olika kategorierna de tillhör.
  • Inställningar - Under fliken inställningar finner ni tre kategorier: Personlig, Integration och Organisation (Se integration här). Ett fåtal av dessa inställningar kan ni som vanliga användare ändra på såsom namn, språk och datumformat. Några inställningar kräver dock rollen administratör och då visas det som gråmarkerat.

 

Vänstermenyn kan minimeras för att spara utrymme. Detta sker automatiskt beroende på skärmstorlek och upplösning (s.k. responsivitet) men den kan alltid minimeras/expanderas manuellt genom att klicka på pilen respektive ”hamburgaren”.

Filter och kategorier

Möten samt åtgärder kan kategoriseras för att underlätta och bibehålla en organiserad struktur i det dagliga arbetet. Genom att navigera till Kategori-fliken(så kan du se redan befintliga kategorier. Du har även möjligheten till att skapa nya. Detta gör du genom att klicka på knappen "Skapa kategori" överst på sidan i det högra hörnet, namnge kategorin och ge den en lämplig färg. Varje kategori visar även vilken användare som skapt upp den.

 

När du vill se över specifika åtgärder, navigera till Åtgärds-fliken och använd filtersymbolen som du hittar uppe i högra hörnet bredvid sökrutan.

Här har du möjligheten att antingen filtrera ut åtgärder som är delegerade till andra, eller filtrera ut de åtgärder som tilldelats dig. Ytterligare kan du se åtgärder baserat på dess status (avslutade eller oavslutade) samt välja den kategori de tillhör. I exemplet nedan kommer åtgärder endast visas som är delegerade till dig, oavslutade samt kategoriserade som "UX".

 

Detalj-menyn

När du skapat eller klickar på ett möte kommer du kunna se detalj-menyn ute i högerkanten. Här finner du all viktig mötesinformation som kan tänkas vara relevant för mötesdeltagarna. Likaså som andra menyer så kan även denna kollapsas och istället visas denna symbol längst upp till höger i menyn.

 

Som bilden visar nedan så innehåller menyn en hel del information. För administratören är alla fält editerbara förutom byte av Organisatör. Om du önskar göra förändringar för mötet rekommenderar vi att du tar dig till denna meny! 

 

OBS! Försöker du som deltagare i mötet ändra på uppgifter, kommer nedan ruta att dyka upp. Endast organisatören av mötet har möjlighet att göra förändringar.

Overflow-menyn

Ikonen med tre vertikala prickar kallas för en Overflow-meny och återkommer på flera ställen i Stratsys Meetings. Klickar du på den får du upp olika alternativ som kan vara hjälpsamma i det sammanhang du befinner dig. Ett par exempel:

1. I ett möte

I expanderat läge:

2. I mötes-fliken()

I expanderat läge: