Rapporter

Hur gör jag för att bilder och text på försättsidan/sidhuvudet inte ska ändra position?

Detta ställs in i marginalinställningar i wordmallen

- När jag exporterar rapporten så justeras bilder och text på Försättssidan i förhållanden till hur jag lagt in den.

- När jag exporterar rapporten så justeras t.ex. loggan i Sidhuvudet eller numreringen i Sidfoten i förhållande till hur jag lagt in dom.

Ovanstående frågeställningar har att göra med att de marginalinställningar ni gör i Wordmallen som används för rapporten kör över de marginalinställningar som ni gjort för uppladdad Försättssida och/eller Sidhuvud/Sidfot.  Ofta tänker man inte på att man drar lite i marginalen för att få plats med det man vill när t.ex. försättssidan skapas och då kommer marginalerna vara olika mellan wordmallen och försättssidan vilket ger att text och bild justeras på oönskat sätt.

Du hittar Wordmallar genom att gå ut i administrationen i Stratsys, avsnittet Rapporteringsprocessen och rubriken Word- och Exportinställningar.

I Stratsys har ni möjlighet att skapa och ladda upp egna försättssidor och sidhuvud/sidfot. De inställningar ni gör för respektive uppladdat worddokument gäller så länge det inte finns någon inställning i wordmallen som också styr detta (se rödmarkerat område i bilden ovan). I så fall kommer wordmallens inställningar att gälla vid export av rapporten och inte inställningarna i det uppladdade dokumentet.

För att lösa detta behöver du bestämma vilka marginalinställningar du vill skall vara gällande, alltså om du:

Alt 1: Justera marginalerna i wordmallen till de som du har i det uppladdade dokumentet

Alt 2: Justera marginalerna i det uppladdade dokumentet efter det som ni ställt in i marginalinställningarna i wordmallen.

För att se vilka Marginalinställningar du har på en Försättssida och/eller Sidhuvud och Sidfot gör du följande i Word:

1. Klicka på fliken Layout
2. Marginaler
3. Anpassade Marginaler...
4. Nu jämför du Marginalerna i Worddokumnetet med de som anges i Wordmallen och bestämmer dig för vilka du skall använda
5. Ange samma Marginaler i Stratsys och Worddokumentet samt Spara förändringarna
6. Exportera ut rapporten på nytt i Stratsys med Wordmallen och kontrollera att allt stämmer.