Rapporter - utseende

Varför ändrar min rapport utseende när den exporteras?

När bilder och texter flyttar på sig, eller objekt och typsnitt ändrar färg kan du följa tipsen nedan.

Marginalinställningar

Låsning av objekt

Färgen på mina objekt ändras

Allmänt

När bilder och texter flyttar på sig, eller objekt och typsnitt ändrar färg kan du följa tipsen i denna artikel.  Även problem med att loggan i sidhuvudet eller numreringen i sidfoten ändras adresseras.

Marginalinställningar

Använd marginalinställningar för att få önskat beteende då bild och text flyttar på sig vid export.

Det vanligaste problemet är att marginalinställningarna i Stratsys inte stämmer överens med de som finns i de uppladdade dokumenten för Försättsblad och Sidhuvud/sidfot.

I detta fall kommer text och bild justeras på oönskat sätt.

Du hittar Wordmallar genom att gå ut i administrationen i Stratsys, avsnittet Rapporteringsprocessen och rubriken Word- och Exportinställningar.

I Stratsys har ni möjlighet att skapa och ladda upp egna försättssidor och sidhuvud/sidfot. De inställningar ni gör för respektive uppladdat worddokument gäller så länge det inte finns någon inställning i wordmallen som också styr detta (se rödmarkerat område i bilden ovan).

I så fall kommer wordmallens inställningar att gälla vid export av rapporten och inte inställningarna i det uppladdade dokumentet.

För att lösa detta behöver du bestämma vilka marginalinställningar du vill skall vara gällande, alltså om du:

Alt 1: Justera marginalerna i wordmallen till de som du har i det uppladdade dokumentet

Alt 2: Justera marginalerna i det uppladdade dokumentet efter det som ni ställt in i marginalinställningarna i wordmallen.

Tänk också på att använda samma marginalinställningar i både dokumentet för försättssida och dokumentet för sidhuvud/sidfot. 

För att se vilka Marginalinställningar du har på en Försättssida och/eller Sidhuvud och Sidfot gör du följande i Word:

1. Klicka på fliken Layout
2. Marginaler
3. Anpassade Marginaler...
4. Nu jämför du Marginalerna i Worddokumentet med de som anges i Wordmallen och bestämmer dig för vilka du skall använda
5. Ange samma Marginaler i Stratsys och Worddokumentet samt Spara förändringarna
6. Exportera ut rapporten på nytt i Stratsys med Wordmallen och kontrollera att allt stämmer.

Låsning av objekt

Om objekten hoppar trots att marginalinställningarna är rätt, kan du testa att låsa objekten.

Lägg bilderna "Behind text" och med "Fix position":

Under "See more" kan du också använda "Lock anchor" och "Absolute position" relativt sidan. Det kan hjälpa.

Färgen på mina objekt ändras

Om färgen på dina objekt eller typsnitt på försättssidan ändras kan det bero på att du använder tema-färger.

Använd alltså inte "temafärger"/"Theme Colors". Om du vill ha en specifik färg, använd "Custom Colors".

För att fånga upp en exakt färg, kan du ta en screenshot av bilden och fånga upp rätt färgnummer i ett bildbehandlingsprogram, t.ex. Paint, enligt stegen nedan:

Skapa sedan din egen "Custom color" med samma RGB-färgvärden: 

   

Ett annat generellt tips är att inte använda textboxar, utan istället använda bilder som är enklare att styra färgen på.