Vanliga frågor

Kan jag skriva ut Bemanningsplanen?

Du kan skriva ut Bemanningsplanen via webb-läsarens utskriftsfunktion eller via Excelexport

Vi har inget stöd för utskrifter ännu i systemet, men det finns två sätt som du kan skriva ut den: 

1) Du kan använda webbläsarens utskriftsmöjligheter - högerklicka i Bemanningsplanen och välj "Skriv ut". 

Härifrån kan du skaländra via inställningar om din skrivare stödjer detta, t.ex. till 25%.

Vill du bara skriva ut viss personal kan du filtrera via Personalfiltret först.

Om din skola är stor kan du prova att växla till kompakta läget innan du väljer att skriva ut.

2) Använd Excel-exporten och skriv ut från Excel

Excelexporten ger ett bra stöd för senare utskrift i Excel - se exempel på hur formatet blir nedan.

3) Det finns även andra exporter för Bemanningsplanen - om det är obehörig undervisning du vill få syn på finns t.ex. en rapport för detta. Se mer här: Bemanningsplansexporter