FAQ

Kan jag skriva ut Bemanningsplanen?

Du kan skriva ut Bemanningsplanen via webb-läsarens utskriftsfunktion

Vi har inget stöd för utskrifter ännu i systemet, men du kan använda webbläsarens utskriftsmöjligheter - högerklicka i Bemanningsplanen och välj "Skriv ut". 

Härifrån kan du skaländra via inställningar om din skrivare stödjer detta, t.ex. till 25%.

Vill du bara skriva ut viss personal kan du filtrera via Personalfiltret först.

Om din skola är stor kan du prova att växla till kompakta läget innan du väljer att skriva ut.