Budget

Elevintäkter

Genom att ange elevintäkter per elev istället för som en klumpsumma får du en mer flexibel planering där intäkterna direkt anpassar sig till antalet elever i Grundskola och Fritidshem.

Grunduppsättning och kundanpassning

Ange elevintäkter

Ändra elevintäkter

Ta bort elevintäkter

Ange antal fritidshemselever vid kundanpassning

Allmänt

Många kommuner och organisation arbetar med "skolpeng", det vill säga en intäkt per elev och årskurs eller stadie.

Elevintäkter används för att snabbt simulera vad en ökning/minskning av antal elever får för effekt på budgetprognosen. Det tydliggör också varifrån intäkterna kommer och hur mycket varje elev påverkar prognosen.

Elevintäkten består av tre delar:

  1. Elevintäkt per grundskoleelev 
  2. Elevintäkt per fritidshemselev  
  3. En eventuell totalsumma för övriga elevintäkter, till exempel för särskoleelever eller SU-elever, kallad ”Verksamhetsanslag (utöver elevintäkter)”

Elevintäkten anges per elev, årskurs och budgetår, till exempel "47 380 kr per elev i årskurs 3 per år". Elevintäkterna summeras sedan ihop baserat på antal elever angivna i Klasser respektive i Fritidshem – se bild längre ner. Beloppet viktas så att elever på vårtermin respektive hösttermin räknas som 6 månader vardera.

Angiven elevintäkt gäller per plan och följer med vid kopiering av planen.

Du måste inte använda denna funktion utan kan istället ange Verksamhetsanslag/intäkter som en totalsumma ifall det passar din organisation bättre.

Grunduppsättning och kundanpassning

I grunduppsättningen kommer varje årskurs hanteras separat för Grundskolan. För Fritidshem kommer det endast finnas en grupp som täcker årskurs 0 till 6. Samtliga belopp kommer vara noll från start.

Elevintäkten går att kundanpassa för er organisation.

Elevintäkten kan då grupperas så att ett belopp gäller för flera årskurser. Grupperingen är separat för grundskole- och fritidshemsdelen. Ni kan själva bestämma vilka namn grupperna skall ha i er organisation, exempelvis ”Lågstadiet” för en grupp som gäller för årskurser 1 till 3.

Kundanpassningen utförs av Stratsys och gäller därefter för hela kommunen/organisationen. Det går inte att anpassa per skola eller plan. Kontakta support@stratsys.se för att begära gruppering av elevintäkter för din kommun/organisation.

Ange elevintäkter

Elevintäkter ligger under menyn Budget:

Meny_elevint_kt.png

På denna sida anger du sedan vilket belopp du får per budgetår och elev i hela SEK. Summan beräknas sedan med hjälp av antalet elever i de klasser som finns uppsatta.

Antal elever i grundskola anges i varje separat klass. Endast elever i Klasser som har en angiven årskurs kommer räknas med i antalet, dvs inte elever i Grupper eller elever i årskurs ”Ej bunden”.

Ange också eventuella övriga elevintäkter för t.ex. SU-grupper under Verksamhetsanslag.

Beloppen sparas så fort du har lämnat cellen. 

Bilden nedan visar en kundanpassad variant, med fyra grupper för grundskolan och två för fritidshem (standarduppsättning är en rad per årskurs för Grundskola och en rad för Fritidshem).

Elevintakt_kundanp_2.png

Summorna från elevintäkter redovisas separat i budgeten under översikt och analys:

Elevint_kt_analys_2.png

Ändra elevintäkter

För att ändra beloppen, skriv in de nya beloppen i rätt ruta. 

För att ändra antal elever, går till klasser och grupper och ändra antal elever för rätt klass och termin. Detta kan också ändras via en import.

För att ändra antal elever i fritidshem, se nedan. 

För att ändra grupperingen av årskurser för din organisation, kontakta  support@stratsys.se. 

Ta bort elevintäkter

För att inte längre använda elevintäkter, sätt alla belopp till noll (0) och ange istället elevintäkten som en klumpsumma i verksamhetsanslaget.

Ange antal fritidshemselever vid kundanpassning

Efter kundanpassning av fritidshemsgrupper behöver du ange antal fritidshemselever per ålders- eller årskursgrupp.

1) Gå till Klasser och Grupper

2) Välj Elever i FH

3) Ange antal elever i de olika grupperna

4) Upprepa för motsatt termin