Funktioner

Arbeta med Elevintäkter i Resursplanering

Genom att arbeta med elevintäkter istället för intäkt som en klumpsumma får du en mer flexibel planering där intäkterna anpassar sig till antalet elever i Grundskola och Fritidshem.

Hur fungerar elevintäkter i Resursplanering?

Vad är elevintäkter?

Många kommuner och organisation arbetar med "skolpeng", det vill säga en intäkt per elev och årskurs eller stadie. Du kan arbeta med detta i Resursplanering.

Elevintäkter används för att snabbt simulera vad en ökning/minskning av antal elever får för effekt på budgetprognosen. Det tydliggör också varifrån intäkterna kommer och hur mycket varje elev påverkar prognosen.

Hur fungerar det?

Elevintäkten består av tre delar:

  1. Elevintäkt per grundskoleelev 
  2. Elevintäkt per fritidshemselev  
  3. En eventuell totalsumma för övriga elevintäkter, till exempel för särskoleelever eller SU-elever, kallad ”Verksamhetsanslag (utöver elevintäkter)”

Elevintäkten anges per elev, årskurs och budgetår, till exempel "47 380 kr per elev i årskurs 3 per år". Elevintäkterna summeras sedan ihop baserat på antal elever angivna i Klasser respektive i Fritidshem – se bild längre ner. Beloppet viktas så att elever på vårtermin respektive hösttermin räknas som 6 månader vardera.

Angiven elevintäkt gäller per plan och följer med vid kopiering av planen.

Du måste inte använda denna nya funktion om du inte vill, utan kan fortsätta ange Verksamhetsanslag/intäkter som innan ifall det passar din organisation bättre.

Grunduppsättning och kundanpassning

I grunduppsättningen kommer varje årskurs hanteras separat för Grundskolan. För Fritidshem kommer det endast finnas en grupp som täcker årskurs 0 till 6. Samtliga belopp kommer vara noll från start.

Elevintäkten går också att kundanpassa per kommun/organisation.

Elevintäkten grupperas då så att ett belopp gäller flera årskurser. Grupperingen är separat för grundskole- och fritidshemsdelen. Du som kommun/organisation kan själv bestämma vilka namn grupperna skall ha, exempelvis ”Lågstadiet” för en grupp som gäller för årskurser 1 till 3.

Kundanpassningen utförs av Stratsys och gäller därefter för hela kommunen/organisationen. Kontakta support@stratsys.se för att begära gruppering av elevintäkter för din kommun/organisation.

Ange elevintäkter

Elevintäkter finns i en ny meny som ligger under Budget:

Meny_elevint_kt.png

På denna sida anger du sedan vilket belopp du får per budgetår och elev i hela SEK. Summan beräknas sedan med hjälp av angivna elever i klasser.

Antal elever i grundskola anges i varje separat klass. Endast elever i Klasser som har en angiven årskurs kommer räknas med i antalet, dvs inte elever i Grupper eller elever i årskurs ”Ej bunden”.

Ange också eventuella övriga elevintäkter för t.ex. SU-grupper under Verksamhetsanslag.

Bilden nedan visar en kundanpassad variant, med fyra grupper för grundskolan och två för fritidshem. Standarduppsättning är en rad per årskurs för Grundskola och en rad för Fritidshem.

Elevintakt_kundanp_2.png

Summorna från elevintäkter redovisas separat i budgeten under översikt och analys:

Elevint_kt_analys_2.png

Ange antal fritidshemselever vid kundanpassning

Efter kundanpassning av fritidshemsgrupper behöver du ange antal fritidshemselever per ålders- eller årskursgrupp.

1) Gå till Klasser och Grupper

2) Välj Elever i FH

3) Ange antal elever i de olika grupperna

4) Upprepa för motsatt termin