Användarhantering i Meetings

Hur lägger jag till en extern användare i Stratsys Meetings?

Lägg till externa deltagare till Stratsys Meetings genom funktionen "sök och bjud in" i mötets detalj-vy.

Externa användare lägger du till när de skall vara med på sitt första möte i din organisation. Du gör det via Deltagare-listan i detalj-vyn som du fäller ut med hjälp av informationsikonen längst upp till höger:

Ange e-post-adressen till den person du vill bjuda in till mötet och välj "bjud in med e-post":

När du sedan skickar agendan, kommer den nya användaren (som alla andra deltagare) få agendan i sin inkorg. Från länken "Open in browser"/"Öppna i  webb-läsare" så får den nya deltagaren verifiera sin e-post. I verifieringsmailet finns en länk som gör att användaren kan sätta ett nytt lösenord, eller välja att logga in via Google/Office365: 

Användaren kommer bli en deltagare på mötet, vilket innebär att hen kommer kunna delta på mötet, lägga till agendapunkter, följa upp åtgärder som hen är ansvarig för - men inte skapa nya möten eller skicka agendor och protokoll.

Användaren kommer sedan åt Meetings via länken  app.meetings.stratsys.com.

Detta tillvägagångssätt kan även användas för Stratsysanvändare som av någon anledning inte har en e-post-adress med organisationens mail-domän.