Rapporter

Hur kopierar jag en rapport?

Ska du återanvända en rapport vid nästa period kan du snabbt skapa en kopia av den. Det finns också möjlighet att ställa in så att en rapport kopieras automatiskt i själva rapportinställningarna.

Kopiera rapportmall

Om det redan finns en rapport som innehåller i stort sett samma innehåll som du vill ha i den nya rapporten kan du med fördel kopiera en tidigare rapport. Du kanske vill att rapporten ska ha liknande rubriker, textfält och tabeller eller att rapportdelar ska hämta liknande information (för en ny period). Du får även med inställningar om vilka enheter rapporten ska vara tillgänglig för och vad den ska ha för övergripande inställningar (gällande t.ex. klarmarkering och läsbarhet). 

Efter att du har kopierat rapportmallen behöver du bara justera det som skall förändras.

Snabbkopiering av rapport
Vid snabbkopiering av rapporter får rapporten automatiskt de inställningar som har angetts rapportens grundinställningar. Du kan ändra dessa i efterhand under Inställningar.

För att snabbkopiera en rapport expanderar du rapporten. Därefter väljer du att klicka på Kopiera rapportmall.

Ge rapporten ett namn och välj vilken period den ska gälla för. Enhetsinställningarna är samma som den rapport du kopierar.

  • Kopiera med tabelldata: Data och text som är inskrivna i manuella tabeller följer med (om den ej kryssas i kommer datan/texten ligga i historik-fliken för tabellerna)
  • Kopiera tabelldata även för enhetstillagda tabeller: Som ovan men även för eventuella tabeller som enheter lagt till själva i enhetsanpassningen
  • Kopiera med inrapporterad text: Som översta men gäller textavsnitt

Automatisk kopiering

Du kan också ställa in att rapporten automatiskt ska kopieras. Det gör du i inställningarna för rapporten och kan där välja om den ska kopieras när alla enheters rapporter är klarmarkerade eller ett visst antal dagar efter deadline: