Flytta och koppla noder

Hur flyttar jag en nod mellan två styrmodeller?

Koppla först noden till den nya styrmodellen. Ta sedan bort kopplingen till den gamla styrmodellen.

Beskrivning

Om du vill flytta en nod från en styrmodell till en annan kan du följa denna beskrivning. 

Först lite teori: En nod måste alltid ha en koppling till minst en styrmodell. Därför behöver du först lägga till en koppling till den styrmodell du vill flytta den till innan du tar bort den ursprungliga kopplingen. Noden kommer alltså tillfälligt ha två kopplingar.

Följer du dessa steg förlorar du ingen information vid flytten. Dessa steg behöver göras för alla noder du vill flytta. 

Steg ett: Skapa den nya kopplingen 

 1. Öppna noden du vill flytta 
 2. Gå till fliken ”Kopplingar” 
 3. Klicka på ”Lägg till koppling” 
  1. Styrmodell: Välj vilken styrmodell du vill flytta noden till 
  2. Koppla mot: Välj vilken nod du vill koppla noden du flyttar till 
 4. Om du vill flytta en hel kedja av noder, kryssa i "Inkludera allt som är kopplat mot noden" nere till vänster. Klicka på ”Lägg till” 
 5. Klicka på ”Spara och stäng”.

Noden (eller kedjan av noder) finns nu i båda styrmodellerna. 

Steg två: Ta bort den gamla kopplingen

För att sedan ta bort noden från den styrmodellen den skapats i behöver du ta bort kopplingen dit.  

 1. Öppna noden och välj Kopplingsfliken
 2. Öppna upp den koppling du vill ta bort:

3.  Klicka på Ta bort:

4. Läs igenom informationen som visas noga.

Noder som är kopplade mot denna nod i styrmodellen du nu tar bort den från kommer att raderas, om de inte finns i någon annan styrmodell.  

Om du även vill flytta kopplade noder se steg ett igen. Klicka på ”Bekräfta” om allt ser bra ut.

5. Klicka på ”Spara och stäng”.