Mått och aktiviteter

Hur får jag mina mått/aktiviteter till nya enheter automatiskt?

Använd funktionen "automatisk kopiering" för att slippa administrera mått och aktiviteter för nya enheter.

Du kan ställa in att mått och aktiviteter automatiskt kopieras till nya enheter som läggs till i organisationen. Du aktiverar denna funktion per nod (mått eller aktivitet) en gång, och sedan sker kopieringen automatiskt.

Aktivera automatisk kopiering: 

Öppna Ändra-fönstret från din nod. Klicka sedan på fliken Enheter.

Uppföljning sker troligen på flera enheter redan - kryssa annars i denna:

 

När du ställer muspekaren under rubriken "Automatisk kopiering" dyker drop-down-listan upp: 

Du kan välja från vilken nivå du vill ha automatisk kopiering, och hur många nivåer ner du vill att den skall ske: 

Måtten och aktiviteterna kommer bara kopieras om förutsättningen finns - i nedanstående fall kommer ingen kopiering ske på "Nivå 2 -B" och underliggande, eftersom målet som noden är kopplad mot inte finns på enheten. 

Den automatiska kopieringen fortsätter fungera vid organisationsförändringar; kontrollera dock att kopieringen går tillräckligt djupt ner ifall mellannivåer läggs till i trädet.