Grunder Resursplanering Grundskolan

Hitta och navigera

Så här hittar du alla funktioner i Resursplanering Grundskolan

Hitta din plan

Navigera i verktyget

Hitta din plan

Hitta rätt enhet och meny

Välj först rätt skolenhet i organisationsväljaren (1). Om du möts av ett meddelande att Resursplanering saknas eller att du saknar behörighet - kontrollera att du har valt rätt enhet.

Om din enhet är ny, så kan det hända att den bara finns i planeringsversionen - byt i så fall version (2) och välj din enhet i organisationsväljaren (1) (förutom detta så finns det inget samband mellan versionen som är vald i Stratsys och året som du har i din plan i Resursplanering).

Välj produkten Resursplanering i vänstermenyn (3).

I de flesta fall hamnar du först på startsidan. Härifrån navigerar du vidare till verktyget och nyckeltalen (4). 

På Startsidan finns en hel del hjälp i form av filmer - titta exempelvis under Kom i gång och Instruktioner (5).

Öppna planen du vill arbeta med

1) Klicka på menyfliken för att komma in i verktyget

2) Om du nyligen arbetat i en plan kommer du komma direkt till arbetsytan för denna. Om du möts av denna vy, så öppnar du din plan enligt bilden. Om du inte ser några planer alls, eller vill skapa en ny plan, se Skapa en ny plan.

3) Om du har valt fel plan, eller vill byta plan, gå till menyn Planer och öppna rätt plan

När du har en plan öppen, så ser du vilken plan du har valt (1) och i vissa fall också vilken termin (2): 

Navigera i verktyget

Huvudmenyn

Till vänster hittar du menyn.

Klicka på menyn för att expandera den (1). Välj sedan den menyflik som du vill arbeta med (2).

Om du har en liten skärm kan du minimera/expandera menyn med pilen (3).

Övrig meny

Längst ner hittar du mer sällan använda menyval. Här kan du importera personal mm - detta utförs oftast av din administratör. Du kan byta och skapa nya planer, byta språk samt ställa en fråga till supporten. 

Trepricksmenyer

Inne i vyerna hittar du tre-pricksmenyer som är aktuella för just den information som visas i denna vy. 

Dessa menyer finns ibland för hela vyn, och också för rader, som i detta fall för personalraderna: 

Om det saknas trepricks-meny

I vissa vyer (som är lite äldre) finns det ingen trepricksmeny - i dessa fall klickar du direkt på raden för att ändra. Spara sedan med grön bock.