Tillgänglighet

FAQ - Webbtillgänglighet

Här samlar vi vanliga frågor om Stratsys arbete med webbtillgänglighet.

Hur jobbar Stratsys med tillgänglighet? 

Stratsys jobbar aktivt och kontinuerligt med att säkerställa och förbättra tillgänglighet. Flertalet utomstående granskningar har gjorts och följts upp med åtgärder. Systemet har möjlighet till individanpassad uppsättning för att tillgodose användare med särskilda behov. Arbetsflöden med skärmläsare testas av på återkommande basis och det finns användare som jobbar självständigt med systemet med skärmläsare sedan flera år. Rapporterade brister som påverkar en användares möjlighet till självständigt arbete behandlas med hög prioritet. 

Var kan jag läsa om nuvarande tillgänglighetsnivå och undantag?

I första hand hittar du information om vår nuvarande tillgänglighetsnivå och undantag i vår  tillgänglighetsredogörelse som fylls på och uppdateras löpande.

Om du upplever att det som är av ditt intresse saknas eller om du har andra frågor kring tillgänglighetsuppfyllnaden kan du kontakta oss på accessibility@stratsys.com.

Hur registreras avvikelser kring tillgänglighet? 

Avvikelser ska hanteras på samma sätt som andra avvikelser. Dessa ska därför rapporteras in som ett fel/bugg på ordinarie sätt via vårt hjälpcenter.

Vem ansvarar för att kraven för Webbdirektivet blir uppfyllda? 

Som tredjepartsleverantör har vi i den mån det är möjligt gjort anpassningar av våra produkter, tjänster och funktioner för att underlätta våra kunders process i att säkerställa att innehållet som blir digitalt och offentligt är tillgängligt och för att minimera handpåläggning. 

Stratsys tar dock inget ansvar för att innehåll i Stratsys som blir till digitalt och offentligt innehåll är anpassat i den mån som krävs för tillgänglighetsanpassning. Ett exempel på ett sådant område är vår rapportfunktionalitet. Detta beror på att innehållet i rapporterna är redaktionellt av användarna där de har möjlighet till egna anpassningar (t.ex. försättssida).  Även lättförståeligt språk i anvisningar, relevanta alt-texter till grafer och bildobjekt i dokumentet ansvarar kunden för att garantera och kontrollera. 

Som leverantör kan vi därför aldrig garantera att exempelvis en rapport från oss automatiskt uppfyller lagens krav. Kunden måste därför ha en egen rutin och process för att säkerställa att innehållet som ska bli offentligt och digitalt uppfyller lagkraven. 

Hur går vi tillväga om en individ behöver en tillgänglighetsanpassad uppsättning?

Stratsys har både stöd för och erfarenhet av individuellt anpassade uppsättningar utifrån enskilda individers behov. Vid en anpassning säkerställer vi att hela flödet innehåller de funktioner som är nödvändiga för att den enskilda individen ska kunna arbeta i verktyget.


Kontakta oss på Stratsys för mer information om konsultation av individuellt anpassade uppsättningar.

    Var hittar jag mer information om tillgänglighet?

    Stratsys tillgänglighetsredogörelse

    Stratsys blogginlägg om tillgänglighet

    Myndigheten för digitial förvaltning (DIGG) 
    Webbriktlinjer.se