Måttnoder

Decimaler i mått och vyer

Hantering av decimaler i mått och vyer

Inmatning av decimaler

Beräkningar och avrundning

Visning i vyer

Beskrivning

I måttkolumner kan du ställa in hur många decimaler som skall användas vid inmatning och visning. Värdet kan ställas in mellan 0-9.

I datafliken och i vyer kommer detta antal decimaler visas om det finns decimaler. Vid heltal, till exempel "10,00" så kommer värdet visas utan decimaler även om inställningen är något annat för kolumnen: 

Inmatning av decimaler

Vid inmatning i vyer kommer fler decimaler än angivet att stoppas: 

Vid inmatning i datafliken i måttet kommer värdet avrundas då värdet sparas, exempelvis inmatat värde 5,559: 

Blir efter sparning avrundat till 5,56:

Endast angivet antal decimaler sparas i databasen i utfallskolumner.

Beräkningar och avrundning

Vid beräkningar används alltid dock högsta möjliga noggrannhet och avrundning sker först efter beräkning och visning av värdet. Vid beräkningar i flera led kan man därför uppleva att det räknas felaktigt, men detta beror då på att ett färre antal decimaler visas i måtten. 

I exemplet nedan utförs två beräkningar: 

Faktor 1 * Faktor 2 = Produkt. Värdet visas utan decimaler som "6", men det sparade värdet är 5,76.

I den andra beräkningen, "Produkt * 1000" blir resultatet därför 5760 och inte 6000, då alla decimaler tas med i hela beräkningskedjan:

Visning i vyer

I vyer kan man ställa in hur många decimaler som skall visas för måttkolumner. Det gör du via Utseendeinställningarna i vyns inställningar: 

Du hittar decimalinställningen i mittenkolumnen: 

Även om du visar fler decimaler än vad måttet tillåter i vyn, så är det måttets val av decimaler som gäller vid inmatning.