Budget

Central hantering av personalbudget i Resursplanering

Fördela din personal i olika kostnadsfördelningsgrupper och få överblick på den totala personalbudgeten.

Allmänt

Fördela personal

Justera fördelningen

Överfördelad personal

Ta bort fördelning

Fördela per personal

Allmänt

Budgeten är uppdelad i vår- och hösttermin och sammanställs per kostnadsfördelningsgrupp.


1. Varje kostnadsfördelningsgrupp är ihopfälld från början. Genom att klicka på raden kan du expandera en grupp för att se vilken personal som tillhör gruppen och för att justera fördelningen. En anställd kan tillhöra flera olika kostnadsfördelningsgrupper med olika procentuell fördelning.

2. Växla mellan vår- och hösttermin för att se och budgetera önskad period.
 
3. Resultatet för personalbudgeten visas alltid längst ner i vyn även när du skrollar sidan. Du ser total kostnad för vald termin och årskostnaden.

4. Exportera personalbudgeten till en .cvs-fil som du kan arbeta med i exempelvis Excel. 

När du expanderar en kostnadsgrupp visas kostnadsfördelningen i absoluta procent, beräknad månadskostnad, terminskostnad och årlig kostnad för denna personal. Klicka på personikonen för att se mer information.

Fördela personal

I personalbudgeten kan personalen fördelas på två olika sätt. Personalen kommer att bli fördelad hela sin resterade tid till denna grupp vid båda tillvägagångsätten. Om du vill att personalen ska fördelas till en mindre procentandel  får du justera detta manuellt för varje enskild personal i respektive grupp efteråt.

1. Expandera kostnadsfördelningsgruppen "Ej fördelad personal" som alltid ligger överst. Klicka på pilen till vänster och välj vilken grupp du vill fördela personalen till. 

2. En annan metod för att fördela personal är att välja "Lägg till lärare" direkt under den grupp du vill fördela till. Då kommer systemet att visa personal som ligger i "Ej fördelad personal". Välj vilken personal du vill fördela till gruppen.

Justera fördelningen

Om du vill justera fördelningen för en anställd i personalbudgeten klickar du på procenttalet och ändrar siffran till den önskade fördelningen.

Om du minskar fördelningen kommer den andel som inte längre är fördelad att flyttas tillbaka till "Ej fördelad personal". 

Om du ökar fördelningen kan personalen bli överfördelad. Det går bra, men justera då direkt i den grupp som har en för stor fördelning - se nedan.

Observera: Om du ändrar fördelningen till 0%, så försvinner även eventuell bemanning i Bemanningsplanen. 

Överfördelad personal

Bra att ha koll på efter att ha gått över till den centrala hanteringen av personalbudget

    • Överbudgeterad personal (Kostnadsfördelad mer än grundanställning)
    • Överfördelad personal (Personen är fördelad till flera enheter och mer än sin grundanställning)
    • Personer som är fördelade för lite enligt de två punkterna ovan.

Om du ser ett rosa utropstecken i kostnadsgrupp betyder det att någon i personalen har en för hög fördelning i %. När du expanderar gruppen ser du vilken personal det gäller då samma ikon visas för denne.

Till exempel, om du har en anställd som har 50% fördelning till Administration och 60% fördelning till Bibliotekarie, blir dennes totala fördelning 110%.

 

Ta bort fördelning

Om du behöver ta bort en anställd från en kostnadsgrupp i personalbudgeten klickar du på papperskorgen. Detta kommer att ta bort den anställda från gruppen och fördelningen återgår till "Ej fördelad personal". Du kan sedan fördela personalen på nytt till en annan grupp.

Observera: Om du tar bort fördelningen så försvinner även eventuell bemanning i Bemanningsplanen.

Fördela per personal

Det finns också möjlighet att fördela med utgångspunkt från personallistan. Du kan läsa mer om den centrala hantering av Resursplanering här.