Övriga funktioner

Agendamallar

En agendamall kan användas i de fall då du vill ärva tidigare struktur från en agenda utan att själv behöva skriva in rubriker och anvisningar på nytt.

Hur du sparar och använder en agendamall

Alla möten som skapas kan sparas ner som agendamallar. Detta gör man genom att öppna overflow-menyn inne i mötet och välja Spara som mall.

När du sparat mallen finns den tillgänglig att välja under Mallar i vänstermenyn. Här sparas samtliga mallar i din organisation.

 

För att använda en mall, välj vilken mall du önskar använda genom att klicka på den, och tryck sedan på Skapa möte längst upp i det högra hörnet. Du kommer nu att ärva rubriker samt anvisningar och du kan nu börja ändra utefter behov.