1. Håndbok
 2. Visninger og Styringsmodeller
 3. Visningar-innstillinger og nodeegenskaper

Periodeinnstillinger i visninger

Det finnes fire alternativer for periodeoppsett å velge blant i visningene. Valget du foretar, bør baseres på hva visningen skal brukes til:

 • Rapportering og analyse – brukes der analyse og rapportering utføres i samme visning. Visningen viser den forrige rapporteringsperioden til gjeldende periode er fullstendig oppbrukt, og rapportering kan begynne. Visningen angår ingen forsinkelser i periodisitet som brukes. Målingene vises som standard for deres individuelle periodisering (f.eks. månedlige målinger og midlertidige tiltak i samme kolonne).

 • Planlegging – brukes i visninger der fremtidige målverdier er i fokus. Viser den siste verdien i versjonen du er i. gjelder alltid per versjon (vanligvis årlig) og lytter ikke til forsinkelser i periodisitet. Planlegging Søker etter den siste verdien i alle kolonnene i mål (i motsetning til Analyse Der det bare er kolonnen som fargen er satt til å kontrollere. Hvis resultatene er tilgjengelige i februar og målverdien i april er nummeret på april, vil vi vise visningen selv om farge Kol onnen ikke har noen verdi i april).

  Hvis Måttdatan og kommentaren er vist for ulike periodisitet, er det fordi du Kommentarsinställningarna Slått av innstillingen Bruk mål egen periodisk for målkommentarer. Det er også nodegenskaper som brukes i tilfeller der kommentar og måttdata bør ikke lytte til den perioden innstillingene for betrakteren. Ex. Siste kommentar Eller Måttdata (bestemt periode). Se Nodegenskaper.

  Hvis det ikke finnes en rapportert verdi, vises den første perioden i planleggings versjonen.

 • Analyse – brukes i visninger der analyser av de siste verdiene er utført. Det spiller ingen rolle hvilken versjon du er i. for metrikkverdier er perioden som sist ble mottatt, en farge som kontrollerer hvilken periode som vises i visningen. Se fargeinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon og unntak for manuelt angitte farger. Fargen styrer også fra hvilken periode merknaden vises.

  Hvis det ikke er rapportert, vises gjeldende periode i Nodpopuppen og i visningen.

 • Rapportering – brukes i visninger der du arbeider i gjeldende rapporteringsperiode. Visningen lytter til Skift Du har gjort for hver Periodisitet Og tiltakene er vist som standard for deres individuelle periodisering, (f. eks månedlige målinger og midlertidige tiltak i samme kolonne).

  Obs! Skoler som for eksempel må starte å arbeide med rapportering i planleggings versjonen før den er oppdatert, finnes det en bestemt innstilling som påvirker denne filtreringen for visninger i planleggings versjonen. Ta kontakt med konsulenten din før du aktiverer denne innstillingen.

 • Disse periode innstillingene gjøres inställningar. Klikk på den Gear Wheel.
 • Under De generelle Trykk Endre.
 • Deretter blar du ned til Periode For å velge mellom periode alternativene.
For hver periode har du også muligheten til å klikke på Vis avanserte innstillinger. Der kan du foreta ytterligere to rettelser.
 • Gjeldende periode basert på frekvensen til filteret. Visningen lytter til perioden som er angitt i Standardfiltret Eller som er filtrert manuelt av brukeren.

Bruk den egendefinerte rapporteringsperioden for mål
Dette alternativet gjelder bare for Rapportering Og Rapportering og analyse. Hvis alternativet ikke er valgt, vises merknader og dataverdier for kolonnene for kontroll modell, i stedet for individuelle periodiske målinger (angitt i kategorien Innstillinger).