Endre flere mål

Under innstillingen Endre enhets metrikk Du kan gjøre en endring i alle dimensjonene for en ønsket enhet. Dette gjelder allerede skapt tiltak og bør gjøres med stor forsiktighet når historiske måttdata så vel som tidligere mål definisjoner kan forsvinne. Hvis du ikke er sikker, kontakt Stratsys.

Trinn 1. Utvalg

Oppdater målene i begge versjonene:
Her kan du velge om de aktuelle tiltakene skal oppdateres i den valgte versjonen, hvilken versjon du er i når du åpner "endre flere mål" i administrasjonen, eller om oppdateringen omfatter begge versjonene.

Versjonen du ser er i versjon Selector men også i bildet etter den valgte versjonen:...

Obs! I planleggingen blir bare nodene som er synlige i planleggings endringen, og dimensjonene som ikke er losskopplade, koblet fra. Det vil derfor ikke bli vist noen endringer i gjeldende versjon.

Obs! I gjeldende versjon blir bare nodene oppdatert i gjeldende versjon, og som standard vil endringene bli reflektert i planleggings versjonen for de tiltakene som ikke er losskopplade, men ikke for de som er losskopplade. Velg også "Oppdater målinger i begge versjonene" endringene vil også brukes på nodene som er losskopplade i planleggingen og tiltakene som legges til planleggingen.

Styrmodell:
Velg kontroll modellen der målingene befinner seg.

Organisasjon:
Viser gjeldende nivå for enheten du er i, for å endre enhets nivået, må du endre enheten du er på i enhets velgeren. Oppdateringen inkluderer også de underliggende enhetene, velger "og de underliggende enhetene" for å inkludere alle de underliggende enhetene til den valgte enheten.


Endre bare mål som er opprettet fra følgende måttmall:
Her velger du Måttmallar som skal dekkes av endringen, og dermed til slutt dimensjonene.

Trinn 2. Hva skal oppdateres?

Navn for å bytte til:
Hvis du gir nytt navn til målingene, skriver du inn det nye navnet her.

Endre innstillingene fra følgende måttmall:
Hvis du har en måttmall som du vil endre til, velger du dette her.

De generelle:
Her kan du oppdatere navnene på den valgte Måttmall ovenfor.

Definisjoner:
Her kan du endre en hvilken som helst definisjon i oversikten for den tidligere valgte mål malen.

Antall tiltak som vil bli oppdatert:
Her over du kanne se antallet av måler belagt av din valgt oppdaterer og det vill være oppdatert.

Obs! Låste felt for tiltak som er konsolidert, vil imidlertid ikke bli oppdatert.

Slutten av klikker opp på "oppdatere valgt felter" denne knapp ville komme idet grå ut idet "foretrekker hva å oppdatere" til du fremstilt din valgene.