Importer måldata

Dette gjør du ved å følge denne fremgangsmåten:

Hvis det ikke finnes noe kilde system for import av Måttdata

Du kan bruke denne importfunksjonen til manuelt å importere verdier som er eksportert til en txt-fil fra et annet system, for eksempel. Excel.

 

Slik gjør du det:

  1. Velg målkolonnen for å laste inn de importerte verdiene i
  2. Velg kildesystemet som tillater filimport av måttdata og aktivitetskostnader (det er bare en du kan hoppe over dette trinnet).
  3. Bruk rulle tasten for å velge filen som inneholder de nye dataverdiene. Hvis du er usikker på filformatet, kan du eksportere en eksempelfil (Klikk Eksempel på importfil) og se hvordan det skal se ut. Det være i txt-format, være tabseparerad og inneholder kolonner for organisering, periode, navn på mål og dataverdier.
  4. Klikk på den Importør Måttdata.
  5. Hvis noen av tiltakene ikke har noen forbindelse i systemet (f.eks. har ikke akkurat samme navn i systemet som de har i den opplastede filen), kan du se hvilke beregninger det handler om og har mulighet til å peke på dem og deretter søke etter beregningen i systemet som tiltak i txt-filen skal være knyttet til.

  6. Manglende kontakter for enheter, du da har muligheten til å også kartlegge dem på en lignende måte.
  7. Klikk deretter Fortsette Og se at importen var vellykket.

Hvis det ikke finnes noe kilde system for import av Måttdata
I orden for den å bli mulig å import måttdata manuelt via denne funksjonaliteten, der nødvendig å bli en kilde system ferdig. Hvis det mangler, klikker du på linken i bildet nedenfor (alt. Opprett det fra administrasjon/kilde system og eksterne koder), gir kildesystemet et passende navn (f.eks. "import av Måttdata (Excel)") og klikker på & Lagre neste. I neste trinn du legge til integrering Filimport Måttdata og aktivitetskostnader og klikk på Skyte.


Når dette er gjort, går du tilbake til Importør Måttdata og utføre importen selv.