Eksportvisningsinnstillinger

Innstillinger for eksport og fil eksport i org-tre

Visning av en kontroll modell

Legge til en ny Exportvy

Innstillinger

Endre og slette en Exportvy

ORG-Tree-eksport innfatningene

Med Exportvyinställningarna kan du eksportere data fra Stratsys til andre systemer i en generell måte. For å definere hva som skal eksporteres du bygge opp en såkalt exportvy. Informasjonen i visningen kan deretter eksporteres til et annet Tabbseparerat system. Hvis du er interessert i å sette opp eksport av data i henhold til FTP eller org.-Tree Export, vennligst kontakt din konsulent for å i fellesskap opprette et prosjekt rundt dette.

ORG-Tree-eksport innfatningene
Lar deg eksportere ditt organisasjons tre, inkludert alle enheter.

Filexportinställningar
Det er mulig å planlegge eksport av data slik at det sendes via FTP automatisk.

 

Visning av kontroll modellen
Hvis en visning skal eksporteres, må visningsmodusen nedenfor være valgt for at visningen skal eksporteres.

Med Exportvyinställningarna kan du eksportere data fra Stratsys til andre systemer i en generell måte. For å definere hva som skal eksporteres du bygge opp en såkalt exportvy. Informasjonen i visningen kan deretter eksporteres til et annet Tabbseparerat system.

-endre eksisterende innstillinger.

-manuell fil eksport til en tekstfil.

-manuell fil eksport til JSON. Denne eksporten genererer ingen offentlige data, men kan brukes til å teste JSON eksporten.

-Send til valgt fil eksport.

-viser nettadressene som dine offentlige data faller under under fil eksport. Gjelder bare for blob-eksport. URL-adressene støtter kopiering. Etter eksport til BLOB lagring, kan du teste eksport MHA nettadresser.

-Angir om eksporten er basert på planleggings versjonen.

Legg til ny Exportvy

Hvis kolonner inneholder tomme rader, er det en fordel å slå sammen noen få kolonner for å komprimere exportvy. Legg merke til at det ikke er synlig i den vanlige visningen at kolonner blir ihopslaget. Dette er bare synlig i Exportvyn!

Innstillinger

  • Velg visning-angir Exporteringsvy som skal eksporteres
  • Innstillinger for fil eksport-velger hvilken type fil eksport som skal brukes. Innstillingene for fil utporter gjøres i kategorien Innstillinger for fil eksport, og utføres av Stratsys.
   Merk! For JSON eksport, tick "dekode HTML-kodede tegn..." for å få riktig håndtering av eg. Å, ä og ö.
  • Velg Scheamaläggningsintervall-Velg hvor ofte eksporten skal være (daglig, ukentlig eller månedlig). Eksporten finner sted på 01:00.
  • Startdato-for å angi startdatoen for eksport
  • Kolonne for å starte sammenslåing-du kan slå sammen flere kolonner fra visningen. Velg kolonnen du vil starte med, og telle fra venstre. første kolonne = 1
  • Kolonne for å stoppe sammenslåing-Velg kolonnen du vil avslutte med, teller fra venstre.
   Eksempel: Hvis du vil flette kolonner 1,2 og 3, skriver du "3" i denne kolonnen.
  • Ihopslaget-her plasserer du det vanlige navnet på Ihopslagna kolonner.
  • Filnavn-Angir filnavnet på filen som skal eksporteres. Obs! Navnet bør ikke inneholde mellomrom for å unngå problemer.

Endre en Exportvy

Hvis du vil endre innstillingene i en Exportvy Klikk på den Skiftenøkkel For at Exportvy Du vil endre. Gjør deretter den ønskede endringen, og klikk Skyte.

Slette en Exportvy

Hvis du vil fjerne en Exportvy Klikk på den Søppel For at Exportvy Du vil fjerne.

ORG-Tree-eksport innfatningene

 • ScheduleIntervals-angi hvor ofte eksport av organisasjons tre skal utføres.
 • Innstillinger for fil eksport – angi hvilken type fil eksport du vil bruke til å eksportere organisasjons treet.
 • Filnavn – angi et filnavn for eksport av organisasjons treet.
 • Startdato-Angi datoen da eksporten skal starte.
 • Dokumentikon (rød)-her kan du plukke ut en ikke-planlagt tekstfil for organisasjons treet.