Rapporter side

Finn rett blant mange rapporter

Inaktiv på Rapportmall

Periode i rapporter

Rapporten -For hver rapport kan du finne informasjon om:

navn -navnet på rapporten

Periode - Perioden rapporten er knyttet til

Tilordnet fra -enhets rapporten er tilordnet fra

Organisasjon -hvilken del av organisasjonen du befinner deg på

Å lage - Her er linker til hva du (i henhold til dine brukerrettigheter) kan gjøre med rapporten, for eksempel "rapport", "til ferdig" eller "aktivere"

Klikk rapportnavnet for å åpne mer informasjon om rapporten.

 

Finn rett blant mange rapporter

Hvis du har mange rapporter, kan du filtrere etter rapportnavn i et fri tekst filter for å finne den rette rapporten enklere og raskere. Skriv inn noen få bokstaver fra rapportnavnet for å filtrere listen direkte.

Inkluder rapporter for underliggende enheter
Inneholder også rapporter om underliggende enheter basert på enheten du er på nå.

Vis bare rapporter der jeg er reporter på gjeldende enhet
Sorterer rapporter der du er angitt som reporter på enheten.

Inkluder arkiverte rapporter
Viser også rapporter som er arkivert. Rapporter utarbeidet i året før.
 
Tips! Hvis du klikker i søkeboksen og trykker hurtigtasten Ctrl + mellomrom, minimerer/maksimerer du alle kategorier.
 
Inaktiv på Rapportmall

Hvis du deaktiverer rapportmalen, vil den ikke lenger være tilgjengelig for enhets tilpasninger, enhets tilpassinger som allerede er gjort, blir værende når rapporten aktiveres på nytt. Rapporterings enhetene vil ikke lenger kunne se rapporten på enheten, fordi den ikke lenger er aktivert.

Klikk navnet på rapporten, og klikk deretter de tre vertikale prikkene du ser i bildet nedenfor. Velg Inaktiveringa. Du vil nå motta en sikkerhetsmelding som lar deg bekrefte via ok Du vil deaktivere rapporten.

Skrive ut og eksportere rapporter

En ferdig rapport kan ikke skrives ut direkte fra systemet, men må først eksporteres til en Word-eller PDF-fil. Det er en tid hvor du er i stand til å gjøre en direkte utskrift, og det er når du er i forhåndsvisningsmodus. Utskrifter fra her vil være et direkte speil av det du ser på skjermen, (bortsett fra rettelser gjort for å lagre toner/blekk), og ikke følger innstillingene du har gjort i Word-malen.

Bakgrundsjobb

Ytelse-krever funksjoner som Oppdatering av malen og eksport av rapporten blir gjort i bakgrunnen. Du kan fortsette å arbeide uten å måtte vente på at hele oppdateringen eller eksporten skal fullføres. Hvis du klikker pågående bakgrunns jobber, kan du se hvordan arbeidet går framover. Du kan også laste ned de siste eksporterte rapportene.

Obs! Ikonet for bakgrunnsjobb vises bare mens Bakrungdsjobbet pågår, for eksempel:
-aktive jobber
-Klara Export
-Felmeddelanden
-System meldinger (kopier av rapporter)

Obs! Du kan imidlertid bare se aktive bakgrunns jobber for din egen bruker, som en systemadministrator, kan du overta identiteten til en bruker for å se bakgrunns jobber for denne brukeren.

Søkemotor

I Søkemotor Lar deg enkelt og effektivt få sammenstillinger av hva ulike enheter har skrevet rundt ulike seksjoner. I stedet for å sitte med trykte rapporter fra forskjellige enheter og slå opp de forespurte delene, eller klippe ut og lime inn fra flere ord, kan du velge inndelingene du vil analysere, og fra hvilke enheter. En sammendragsrapport genereres deretter i ett enkelt dokument.

Hvis du skal skrive en samling basert på skrifter av flere enheter, er søkemotoren et effektivt verktøy. Søkemotoren kan også brukes til å lage flettede rapporter av flere maler for enhets størrelse med vanlig forside og innholdsfortegnelse.

Du kan finne søkemotoren ved å klikke på dobbeltpilen på venstre side av en rapport, er rapporten deretter utvidet til å vise flere funksjoner som søkemotor som ligger i øvre høyre hjørne.

 
Generere informasjon fra søkemotoren

Hvis du vil bruke søkemotoren, klikker du først navnet på rapporten, og deretter klikker du Fjern rapporter Eller Søkbare rapporter.

Trinn 1-Velg enheter

Velg hvilke enheter du vil søke i informasjon fra. Enhetene som er synlige på siden, er enhetene som har mottatt rapportmalen. Hvis en enhet er nedtonet, betyr det at rapporten ikke er klar, og du kan ikke utføre et søk på enheten ennå. Velg enheter og Bekreft valget ved å klikke på knappen Neste Nederst til høyre.

Trinn 2-gruppering
Her er to ulike alternativer for gruppering av søkeresultatene:

  • Grupper resultatene etter overskrift – De valgte enhetene blir hovedenheter i søkeresultatene, og under dem vises de valgte overskriftene fra rapportmalen
  • Inkluder Enhetstillagda overskrifter på øverste nivå -Hvis du valgte alternativet Gruppere resultatene per enhet Så du får muligheten til å få enheten størrelse overskrifter som er på øverste enhet nivå, dvs. Entiteten som rapportmalen er opprettet på.
  • Gruppere resultatene per enhet -de valgte overskriftene fra rapportmalen blir de viktigste overskriftene med rapporterings teksten fra hver enhet som under overskrifter

Klikk på neste-knappen nederst til høyre for å bekrefte valgene.

Trinn 3-Velg seksjon
Nå ser du alle titlene, tekstdelene og tabellene som er inkludert i rapportmalen. Hvis du vil velge hvilke inndelinger som skal inkluderes i søket, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av inndelingene. For å velge alle, klikk på knappen Velg alle Topp. Når du er fornøyd med valgene, klikker du på knappen Generere På bunnen for å skape resultatet.

Trinn 4-Eksporter til Word
Søkeresultatene vises nå på skjermen. Hvis du vil eksportere resultatene til Word, klikker du Eksportere I øvre høyre.

Følgende innstillinger kan gjøres før eksport:

  • Velg Word-mal – I-listen velger du Word-malen du vil at eksporten skal baseres på.

  • Inkluder innholdsfortegnelse – Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil at en innholdsfortegnelse skal genereres automatisk.

  • Ta med meldingshoder uten tilknyttet tekst eller tabell -Her velger du om overskriftene for eksempel En rapport delvis innsamlede deler vil bli vist i Exporterten.

  • Fortale til første side – Lar deg skrive en fortale til den første siden i den eksporterte rapporten.

  • Forord -Inneholder en plassering der du kan skrive inn et forord til den eksporterte rapporten (et hvilket som helst forordet som hver enhet har skrevet, vil ikke bli lagt til i eksporten).

Hvis du vil fullføre eksporten, klikker du knappen Eksportere Nederst til høyre.

Periode i rapporter

Se videoen nedenfor som detaljert forklarer alt du trenger å vite om hvordan perioden fungerer i rapporter.

Andrea artikler som kan være relevante.

Periodisk og tidsfrister