Tekstnoder

En tekstnode lagrer tekst. Type noder brukes advantageously i de første kolonnene i en kontroll modell. Vanligvis legges nodene til i en planleggingsfase, og opprettes vanligvis øverst eller én av enhetene på høyere nivå i organisasjonen. Organisasjonen kan se synligheten til nodene, men de kan ikke konsolideres. Dette betyr at type-noden bare finnes der den er opprettet, selv om det er mulig å angi vedlikeholds-og skrive kommentarer selv på nivåene som noden skal gjøres synlig for.

Kommentarer som er skrevet i en tekstnode, gjelder vanligvis for enheten som kommentaren er skrevet på, men det er også mulig å vise samme kommentar i hele organisasjonen. Se Kommentar innstillinger/Kategori: generelt.

Vanlige navn på kolonner som inneholder nodene i en node, for eksempel mål, perspektiver, områder, suksessfaktorer og fokusområder.

Obs! Selv visjonen er en tekst node. Brukere som bør ha rett til å gjøre endringer i visjonen, må derfor ha tillatelse til å endre i undernodene. Se Behörighetsgrupper, Endre en visning og legge til visjonen retrospektivt.

Legge til en ny tekstnode
Hvis du vil legge til en ny tekstnode, må du starte fra en Build-visning. I Build-visningen klikker du den blå koblingen Legge til < nivå navn > Under nivået og raden der du vil at den nye noden skal plasseres. I noen visninger må du først klikke Åpne redigeringsmodus [Icon] Vilsas som et plusstegn i verktøylinjen. Når du har klikket Legg til < nivå navn >, Vinduet kan åpnes med mellom ett til tre alternativer Legg til, Velg i eller kopier. Hvis og hvilke alternativer som vises, avhenger av innstillingene som er valgt.

Kategori: generelt

Tekstboksene og de andre feltene som vises under opprettingen av en node, kan variere etter kunde, disse hendene ned er fullt konfigurerbare. Derfor kan antallet beskrivelsesfelt variere både i antall og det du har døpt dem til.

navn

Angir navnet på noden. Selv om lange navn er tillatt, (men Max 50), anbefales det å holde navnet kort og legge til mer detaljert tekst i Beskrivelse-feltet.

Beskrivelse

Angir beskrivelsen av noden. Det kan være nyttig å gi en mer detaljert og ytterligere beskrivelse av navnet. Beskrivelses feltene angis i administreringen, mens noen instruksjoner må endres på språket.) Se også Tab: instruksjoner

Ansvarlig

Viser personene som er ansvarlig for noden. Du kan slette eller legge til ledere, avhengig av tillatelsene. Noden vises på startsiden for brukeren når den er Dax for rapportering, forutsatt at startsiden er angitt til å vise undernodene.

Nyckelordsgrupp

Hvis systemadministratoren har angitt at nøkkelordet skal angis for noden, gjøres dette ved at du klikker pilknappen under tittelen på nøkkelord gruppenavnet. Du kan også skrive inn navnet på nøkkelordet. Slipp som åpnes inneholder en liste over nøkkelord der du velger hvilket nøkkelord som skal knyttes til noden. Bekreft valget ved å klikke på knappen Skyte. Hvis du vil knytte flere nøkkelord til noden, klikker du Pilen Igjen, eller skriv inn et nytt nøkkelord.

Avhenger på innfatningene det systemet administrator har fremstilt, noe søknadene av Stratsys tillate brukernes å sammenlegge ny nøkkelord dem selv.

Klikk på neste for å gå til trinn i enheter

Flik: Enheter

Her ser du ett eller to alternativer, avhengig av innstillingene som er knyttet til synlighten for Tekstnoden du hålller opprette. På-alternativet betyr bare at noden du oppretter, bare vises på enheten du er på. alternativet bare på Enheten Vises på flere enheter, vil imidlertid noden vises i målstyringen for enhetene du velger i enhets trinnet. Men enhetene vil bare kunne lese informasjonen i noden, ikke gjøre noen rapportering eller redigering (avhengig av kommentaren angi en kommentar for hver enhet er valgt, og hver enhet kan skrive en engen kommentar.). Du bruker avmerkingsboksene til å velge enhetene du vil vise noden for.

Klikk Neste for å gå til det siste trinnet i veiviseren.

Tab: bekreftelse

Viser et sammendrag av konfigurasjonen av undernoden du har gjort. Klikk Fullfør for å opprette undernoden.

Velg i tekstnode/Måttnod/Aktivitetsnod

Hvis du velger dette alternativet, åpnes et vindu hvor du får muligheten til å velge Måttnoder/Aktivitetsnoder fra kontroll modellen du står på eller andre kontroll modeller. De søyler og kontroll modeller du kan velge fra avhenger av hvordan Stratsys er konfigurert for deg, se Kan kobles til kontroll modellen. Endre kontroll modellen med den navngitte kontroll modellen.

I fri tekstsøk kan du skrive inn et navn og finne den typen node du vil velge. Hvis du klikker Vis alle, vises alle undernodene basert på valget du har gjort for kontroll modellen. Resultatene av søket vises i tekstboksen nedenfor. Noen Måttnoder/aktivitetsnoder kan ikke velges. Hold musen over navnet, vil det være en informasjons boks som forklarer grunnen til at du ikke kan velge den aktuelle noden, det vanligste tilfellet er at noden allerede finnes i kontroll modellen. Hvis du vil velge noden, klikker du avmerkingsboksen som er til venstre for nodenavnet.

Når du har valgt node, kan du velge å inkludere alt som er koblet til noden eller hele Konsoliderings kjeden, ved å merke av i avmerkingsboksen til høyre for noden i søkeresultatene. Det er imidlertid ikke mulig å velge både hele Konsoliderings kjeden og alle som er tilknyttet noden.

Klikk Lagre og Lukk for å opprette noden.

Dette alternativet oppretter en ny tilkobling på samme tekstnode/Måttnod/Akivitetsnod. Dette innebærer at rapportering og kommentering bare må gjøres én gang, og informasjonen vises i alle kontroll modellene den er valgt for. Og at noden vil være synlig på de samme enhetene i begge kontroll modeller, kan funksjonen være nyttig å bruke hvis brukerne utilsiktet fjerne noder fra planleggingen de ønsker å legge inn igjen, vil disse nodene imidlertid fortsette å være losskopplade fra gjeldende Versjon.
 
Obs! Hvis du vil vise en node på to steder i samme kontroll modell, bruker du egenskapen Legg til kobling.

Endre tekstnode

Hvis du vil oppdatere eller endre en eksisterende tekstnode, holder du pekeren over noden og klikker Endre vinduet i den svarte panelet som dukker opp.

Et vindu åpnes med tre kategorier: Generelt, koblinger Og Enheter.

Kategori: generelt

Utseendet på denne fanen styres av innstillingene som er gjort i systemet om hva som skal vises. Den samme informasjonen vises imidlertid alltid i alle noder i samme kolonne. Kategorien inneholder ulike beskrivelsesfelt, leder styring og nøkkelord.

Tab: kontakter

Viser koblingene som noden har. Hvis en tekstnode har flere koblinger, betyr det at den er synlig på flere forskjellige steder. Hvis du for eksempel endrer nodenavnet på ett av disse stedene, vil endringen vises på alle steder der noden er knyttet til. Ikke glem å klikke på knappen Skyte Når du har gjort en endring.

Legg til kobling

Når du trykker på Legg til kobling Åpner et vindu for å sette opp innstillinger i følgende områder:

Styrmodell

I tilfeller der det er mer enn én kontroll modell i programmet, og tilkoblings reglene tillater at noden der du angir innstillingene, skal være koblet til en annen kontroll modell, angir du i rullegardinlisten hvilken kontroll modell noden skal knyttes til. I tilfeller der det ikke er to kontroll modeller mellom som koplingene er tillatt, vil rullegardinlisten Styrmodell I vinduet.

Kolonne som skal plasseres i

I tilfeller der det er mer enn én kontroll modell i programmet, og koblings reglene tillater at noden der du angir innstillingene, skal være koblet til en annen kontroll modell, angir du rullegardinlisten Kolonne som skal plasseres i Nivået for den valgte kontroll modellen (angitt i Styrmodell) som noden skal plasseres på.

Enheten

Hvis du vil at noden der du gjør innstillingene skal knyttes til en node som har en annen hoveddisk, må du filtrere den ønskede noden ved hjelp av Enheten.

node for å koble

Her over du kanne se alle knutene det er mulig å forbinde å. Bla gjennom listen og velg noden du vil koble til.

Rekkefølge

Angir plasseringen til noden i forhold til de andre nodene som er knyttet til samme föräldernod. Dette betyr ikke at noden vil ha samme rekkefølge på alle underliggende enheter.

Inkluderer også

Avhengig av tidligere innstillinger, er det maksimalt to avkrysningsbokser, bare ett alternativ er mulig å velge:

Alt som er koblet til noden -Velg dette for å flytte hele nodens tilkoblings kjede til den nye Föräldernoden.

Den underliggende Konsoliderings kjeden Velg å flytte hele nodens Konsoliderings kjede til den nye Föräldernoden.

Når du har gjort ditt valg, bekrefter du ved å klikke på knappen Skyte.

Endre koblingen

Her kan du endre koblingen på den aktuelle linjen. Når du trykker på Redigerarikonen, åpnes et vindu der du kan foreta innstillinger i de samme områdene som beskrevet i Legg til kobling.

Når du har gjort ditt valg, bekrefter du ved å klikke på knappen Skyte.

Obs! Forskjellen mellom å endre en kobling kontra sletting og deretter legge til en ny er at når du endrer, vil koblings treet (som ligger under koblingen), også henges på den nye plasseringen.

Fjern kobling

Her kan du fjerne tilknytningen fra gjeldende linje. Trykk del for å vise en slette dialog med alle noder som også påvirkes, ved å fjerne koblingen. Merk at det er mulig at noder på andre enheter enn enheten du er på, vil bli fjernet, noder og/eller tilkoblinger. Det er ikke alltid slik noder vises i visningen du ser. Hvis du bare ha ettall forbindelse igjen og du vil gjerne fjerne den, den går ikke. hele noden må deretter slettes i stedet fordi det må finnes minst én sammenføyning for en node.

Flik: Enheter

I denne kategorien velger du hvilke enheter som skal se noden i mål styringene.

Oppfølging skal være

Har du to alternativer Bare på Og Bare på ' enhet' Men vises på flere enheter. Velg Bare på ' enhet' Men vises på flere enheter Et enhetstre vises der du vil få muligheten til å velge enhetene som skal se noden.

Flytt til en annen enhet

For noen brukere er det mulig å flytte hele noden til en annen enhet. Flyttingen gjøres ved å velge i listen enheten som trekket skal foretas i. Hvis noden er synlig, bør den være synlig for enheten den ble flyttet fra for å vise noder som var koblet til den.

Fjern tekstnode/Måttnod/Aktivitetsnod

Klikk Rediger-ikonet

Klikk på knappen Fjerne Nederst i venstre hjørne av noden.

Hvis det ikke er noe knyttet til noden på enheten du befinner deg i, eller de underliggende enhetene, åpnes en boks der du kan velge om du vil oppheve eller fjerne noden fra alle kontroll modeller. Hvis du ønsker å fjerne Måttnoden/Aktivitetsnoden fra styre modell, men med mulighet for å kunne velge det på et senere tidspunkt, velger å fjerne forbindelsen ellers kan du fjerne Måttnoden/Aktivitetsnoden permanet ved å fjerne den fra alle kontroll modeller . Deretter bekrefter du slettingen ved å klikke Bekrefte.

Obs! Hvis det er andre noder knyttet til noden du prøver å slette, slettes også alle som er tilknyttet noden.

Når du klikker knappen Fjerne Og det finnes tilkoblinger i andre kontroll modeller på noden du fjerner, står du overfor en tabell med kolonnene Styrmodell, Noder og koblinger som skal fjernes.

I kolonnen Styrmodell Se hvilke kontroll modeller noden er oppført i.

I kolonnen noder som skal slettes Du vil se hvor mange noder som er tilknyttet noden som skal slettes (disse nodene fjernes også).

I kolonnen noder der en kobling er fjernet, vil du se hvor mange noder som er knyttet til noden som også vil bli påvirket (disse tilkoblingene vil også bli tatt

Klikk på knappen Bekrefte

I-delen händelsehistorik Gjør at du kan lære mer om hvilken informasjon som lagres ved sletting, i tillegg til muligheten til å gjenopprette slettede noder i gjeldende versjon.