Introduktion

Varför ser jag inte mina menyer och min planering i Resursplanering?

Om dina menyer och planering inte visas när du går in i Resursplanering kan det bero på att du inte har valt en plan.

För att se din planering och dina vanliga menyer behöver du välja en plan. Oftast kommer din webb-läsare ihåg vilken plan du senast arbetade med, men ibland tappas denna information bort.
Du öppnar en plan genom att välja "tre-pricks-menyn" och Öppna plan: