Meetings FAQ

Vad gör jag om vi behöver en annan organisatör för en mötesserie?

Då det inte finns en funktion för att byta organisatörer för redan befintliga möten, måste en istället sätta deltagaren i fråga som redaktör för mötesserien. Därefter kan denna användare fortsättningsvis skapa upp framtida möten i serien och tar indirekt över ägandeskapet för mötesserien.

 

OBS! En förutsättning är att den nya användaren har användartyp Organisatör i ert Meetings, det kan ni se och eventuellt justera under fliken Användare genom respektives användare tre-pricks-meny:

 

Om användaren inte tidigare varit delaktig i mötesserien, följ stegen i guiden Hur lägger jag till en användare som läsare för samtliga möten i en mötesserie? fram till sista steget. När det är säkerställt att användaren som fortsättningsvis ska skapa upp kommande möten nu finns tillagd för de historiska, måste denna användare även få rollen Redaktör. Under rollinställningar ser ni till att markera checkboxen för användaren, först då kommer hen att kunna skapa nästa möte i serien.