Planer

Ta bort planer i Resursplanering Grundskola

Om du behöver ta bort planer i Resursplanering Grundskola så gör du så här. Det går inte att ångra en borttagen plan.

Varning: Du kan inte ångra borttagning av en plan, och vi på Stratsys kan inte heller hjälpa till med återställning. Planer tas bort på eget ansvar. 

1) Gå till menyn "Planer"

2) Ligger planen i "Gällande versioner" måste du först flytta den till "Övriga versioner". Godkänn flytten.

3) Välj "Ta bort plan": 

4) Läs informationen - det går inte att ångra borttagning av plan, och vi på Stratsys kan inte heller återställa den:  

5) Kryssa i "Ja, jag vill ta bort planen" och tryck "Radera": 

All data i denna plan tas nu bort permanent.