Meetings FAQ

Vad innebär rollerna i Stratsys Meetings?

OBS! I Stratsys Meetings används nedanstående roller i tabellen. Dessa gäller enbart när Stratsys Meetings används som enda produkt.

För kunder som även använder andra produkter i Stratsys (exempel Verksamhetsplanering) ingår organisatörslicens i Meetings för samtliga användare, oavsett användarlicens.

 

Roll

Licensnivå Vad innebär rollen?
Deltagare Gratis, ingen övre gräns.
  • Delta i möten vid inbjudan av organisatör.
  • Fylla i anteckningar, åtgärder och beslut i ett möte. 
Organisatör Användarlicens i Meetings krävs.
  • Samtliga behörigheter som för Deltagare.
  • Skapa och redigera möten samt skicka inbjudan.
  • Tillgång till funktionerna Mallar och Kategorier 
  • Redigera användare med en lägre behörighet.
Administratör

Användarlicens i Meetings krävs.

  • Samtliga behörigheter som för Organisatör.
  • Administrera samtliga användare.
  • Hantera betalning och abonnemang under fliken Prenumeration.

För information gällande betalning:

https://www.stratsys.com/sv/produkter/meetings