Meetings FAQ

Vad innebär användarrollerna i Stratsys Meetings?

Ge dina Meetingsanvändare rätt roll för de behov de har i din organisation.

Notera: I Stratsys Meetings används nedanstående roller. Dessa gäller enbart när Stratsys Meetings används som enda produkt.

För kunder som även använder andra produkter i Stratsys (exempel Verksamhetsplanering) ingår organisatörslicens i Meetings för samtliga användare.

Det finns tre roller i Meetings som dina användare kan ha. Om du behöver justera antalet licenser som du behöver i din organisation, se här: Lägga till fler organisatörer

Deltagare: Gratis, ingen övre gräns.

Med denna roll kan du:

 • Delta i möten vid inbjudan av organisatör.
 • Fylla i anteckningar, åtgärder och beslut i ett möte. 

Organisatör: Användarlicens i Meetings krävs.

Med denna roll kan du:

 • Göra allt som en Deltagare kan, samt: 
 • Skapa och redigera möten samt skicka inbjudan.
 • Tillgång till funktionerna Mallar och Kategorier 
 • Redigera användare med en lägre behörighet.
 • Delta i möten vid inbjudan av organisatör.
 • Fylla i anteckningar, åtgärder och beslut i ett möte. 

Administratör: Användarlicens i Meetings krävs.

Med denna roll kan du:

 • Göra allt som en Organisatör kan, samt: 
 • Administrera samtliga användare.
 • Hantera betalning och abonnemang under fliken Prenumeration.