Användarhantering i Meetings
 1. Manual
 2. Meetings
 3. Användarhantering i Meetings

Användarroller i Meetings

Ge dina Meetingsanvändare rätt roll för de behov de har i din organisation.

Notera: I Meetings används nedanstående roller. Dessa är främst relevanta när Meetings används som enda produkt (stand-alone).

För kunder som även använder andra produkter i Stratsys (exempel Verksamhetsplanering) ingår organisatörslicens i Meetings för samtliga användare. Externa användare kan läggas till i enbart Meetings och blir då Deltagare.

Rollöversikt

Byta roll på Meetingsanvändare

Byte mellan Deltagare och Organisatör

Byte mellan Organisatör och Administratör

Ta bort användare (länk till annan artikel)

Rollöversikt

Det finns tre roller i Meetings som användarna kan ha. Läs mer om rollerna och hur du administrerar och byter roll genom att välja i snabbmenyn ovan.

Deltagare (gästanvändare) kan:

 • Delta i möten vid inbjudan av organisatör.
 • Fylla i anteckningar, åtgärder och beslut i ett möte. 
Organisatörer (användare) kan:
 • Göra allt som en Deltagare kan, samt även: 
 • Skapa egna möten, redigera dessa samt skicka inbjudan
 • Bjuda in nya deltagare till Meetings
 • Fylla i anteckningar och skapa åtgärder och beslut i möten du deltar i
 • Du har tillgång till funktionerna skapa/ändra Mallar och Kategorier 

Administratörer kan: 

 • Göra allt som Deltagare och Organisatörer kan, samt även
 • Administrera användare under menyn "Administration"
 • Hantera ert abonnemang med betalning och antal licenser under fliken Prenumeration (om Meetings är er enda produkt).

Deltagare (gästanvändare)

Licens: Deltagare är alltid gratis och hamnar under medlemslicens (member) i plattformens licensadministration.

Antal användare: Det finns ingen övre gräns på antalet Deltagare ni kan ha i er Meetingsorganisation. 

Övrig information:

 • En deltagare har alltid användartypen "Gäst" och kan inte väljas in i en Stratsysdatabas.
 • En deltagare kan inte själv bjuda in eller skapa nya Meetingsanvändare eller skapa egna möten.


Organisatör (användare)

Licens: Organisatörer kräver en användarlicens i Meetings, om Meetings är er enda Stratsys-produkt. För användare som även använder andra produkter i Stratsys ingår organisatörslicens i Meetings i ordinarie licens.

Antal användare: Om Meetings är er enda Stratsys-produkt begränsas antalet organisatörer av era köpta licenser. Om du behöver justera antalet licenser, se här: Lägga till fler organisatörer

Övrig information:

 • Användare med användartyp "Användare" i plattformens användaradministration blir automatiskt Organisatörer.

 • Organisatörer kan bjuda in nya Deltagare till er Meetingsorganisation som då får ett eget konto och kan logga in i Meetings. 
 • Om organisatören dessutom har plattformsrollen Användarprovisionerare (eller/och rollen Användaradministratör eller Superadministratör) kommer de deltagare organisatören lägger till automatiskt själva bli Organisatörer, om email-domänen hos den nya användaren är den som hör till er organisation. Om inte, blir de Deltagare.


Administratör

Licens: Administratörer behöver en användarlicens i Meetings, om Meetings är er enda Stratsys-produkt.

Antal användare: Om Meetings är er enda Stratsys-produkt begränsas antalet administratörer /organisatörer av era köpta licenser. Om du behöver justera antalet licenser, se här: Lägga till fler organisatörer

Övrig information:

 • För att få rollen som Administratör i Meetings behöver du ha plattformsrollen taggas som "Superadministratör" i användaradministrationen. 

Byta roll på Meetingsanvändare

Du byter roll på dina användare genom att byta användartyp eller användarroll i användaradministrationen i Plattformen. 

Om du behöver justera antalet licenser som du behöver i din organisation när du vill uppgradera deltagare, se här: Lägga till fler organisatörer

Du som är administratör hittar ingången till användaradministrationen i vänstermenyn: 

För alla rollbyten: 

1) Välj Användare i vänstermenyn

2) Klicka på den användare du vill uppgradera - du kan söka på namn, användarnamn eller e-postadress.

Uppgradera en Deltagare till Organisatör

Denna uppgradering medför:

- Att användaren nu behöver en Meetingslicens om ni endast använder Meetingsprodukten

- Att användaren också går att välja in till en Stratsysdatabas, om ni använder fler Stratsysprodukter

Så här uppgraderar du: 

1) Byt användartyp från Gäst till Användare

2) Spara.

Nedgradera en Organisatör till Deltagare

Byt användartyp till Gäst och spara. 

Observera att detta medför att användaren inte heller har åtkomst till Stratsys övriga produkter.

Uppgradera en Organisatör till Administratör

Denna uppgradering medför:

- Att användaren kan administrera även användare för samtliga Stratsysprodukter i administrationen, om ni använder fler Stratsysprodukter

Så här uppgraderar du: 

1) Tilldela användaren rollen Superadministratör

2) Spara

Nedgradera en Administratör till Organisatör

Ta bort rollen "Superadministratör" och spara.