Meetings FAQ

Vad innebär rollerna i Stratsys Meetings?

 

I Stratsys Meetings används nedanstående roller - dessa gäller enbart om ni inte samtidigt använder någon av Stratsys övriga produkter, då organisatörslicens ingår för samtliga användare med en användarlicens för Stratsys.

 

Roll

Licensnivå Vad innebär rollen?
Deltagare Gratis, ingen övre gräns.
  • Delta i möten vid inbjudan av organisatör.
  • Fylla i anteckningar, åtgärder och beslut i ett möte. 
Organisatör Användarlicens krävs.
  • Samtliga behörigheter som för Deltagare.
  • Skapa och redigera möten samt skicka inbjudan.
  • Tillgång till funktionerna Mallar och Kategorier 
  • Redigera användare med en lägre behörighet.
Administratör

Användarlicens krävs.

  • Samtliga behörigheter som för Organisatör.
  • Administrera samtliga användare.
  • Hantera betalning och abonnemang under fliken Prenumeration.

För information gällande betalning:

https://www.stratsys.com/sv/produkter/meetings