Funktionalitet i Meetings

Office 365-koppling för Meetings

Om man loggar in med sitt Office 365-konto hämtar Stratsys Meetings alla möten från användarens Outlookkalender. Outlook skiljer på möten (meetings), avtalad tid (appointments) och händelser (events). Avtalade tider har inga andra deltagare än du själv, alltså olika typer av påminnelser som du lägger in i din kalender. Händelser är heldagsbokningar som sträcker sig över minst ett dygn. Möten är avtalade tider med minst ytterligare en deltagare än du själv.

Stratsys Meetings hämtar alltså bara kalenderposter av typen möten. Ett möte som hämtas in i Stratsys Meetings är bara en ”placeholder” för ett möte till dess att man klickar på det. Möten som har hämtats in från Outlookkalendern har streckade kanter och en Office 365-ikon för att de ska vara enkla att känna igen. När man klickar på en placeholder skapas det upp ett möte i Stratsys Meetings och man kan skapa en agenda till det. Efter att man har klickat på en placeholder är mötet i kalendern och mötet i Stratsys Meetings ihopkopplade och synkroniserar löpande. Det innebär att eventuella ändringar av mötesdetaljerna (tid, plats, deltagare) som mötesorganisatören gör i Outlook, slår igenom i Stratsys Meetings och vice versa.

Bilden nedan visar hur ett möte som man skapat en agenda för i Stratsys Meetings skiljer sig i utseende från ett placeholder-möte från Outlook-kalendern.