Vytyper

Kontrollrum

Med vytypen Kontrollrum får du en översikt av indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målen.

Allmänt

Vytypen Kontrollrum visar varje mål (textnod) som en egen box med två mätare som visar kopplade mått/nyckeltal och aktiviteter. För varje mål får du på så sätt en visuell indikation över status på arbetet runt just detta mål.

Informationen i boxarna är interaktiv. Länkarna för antal mått/aktiviteter med olika färg/status går till filtrerade vyer som visar mer information runt dessa. Observera att samtliga mått/aktiviteter visas i den länkade vyn, alltså de som hör till samtliga mål/textnoder. 

Länken "Fördjupad info" visar också delmål och vilka mått/aktiviteter som är kopplade till dessa, samt listar kopplade mått och aktiviteter: 

I den fördjupade infon för eventuella delmål visas också diagram för måtten enligt deras diagraminställningar: 

Inställningar

När du väljer vytyp Kontrollrum kan du ställa in hur du vill visa denna. 

Tänk också på att det är färg- och statusinställningarna som visas för mått och aktivieteter.

Filter

Kontrollrummet går att grundfiltrera precis som andra vytyper. Ställ in filterinställningar och standardfiler enligt dina behov. Tänk på att det är bra om de länkade mått- och aktivitetsvyerna i inställningarna ovan har samma filtrering som kontrollrummet har, annars kommer antalen inte överensstämma.

Den fördjupade infon har förinställda filter som gör att endast information från rätt områden tas med; men du kan i varje steg klicka upp filtertratten och se vilket filter som just nu gäller, och ändra filtret om du önskar: 

Nodegenskaper

Det mesta är förkonfigurerat i kontrollrummet, men du kan lägga till nodegenskaper för mått och aktiviteter, t.ex. lägga till visning av kommentarer och ansvariga. Dessa visas då i den fördjupade informationen: 

Mätaren

Mätarens värde beräknas från färgen av de mått som finns kopplade:

Röd=0%
Gul=50%
Grön=100%.

Snittet av dessa blir den totala poängen för mätarens värde.

Endast mått som har en färg i vyns aktuella period kommer att räknas med.