Introduktion

Introduktion

Resursplanering för Grundskolan hjälper dig i planeringen av din skolorganisation.

Resursplanering är ett verktyg för ledningsplanering av utbildningsorganisationer och är framtaget för att stötta rektor i arbetet med budget och organisation.

Verktyget fungerar som ett prognosverktyg med avseende på budget och som ett exakt verktyg avseende planering av inre organisation och bemanning.

Verktyget har en budgetalgoritm som består av ett genomsnitt av många kommuners uträkningsmodeller. Små avvikelser kan därför förekomma kring utfallet i budgetprognosen, då alla huvudmän har sin egen uträkningsmodell för hur personalkostnader beräknas. 

Uppbyggnaden av verktyget är enkel och bidrar till effektivitet på arbetsplatsen, med avseende på ekonomi och personal.

Varje rektor bygger själv innehållet och därför passar verktyget alla grundskoleenheter.
Det är lätt att utläsa hur väl optimerad en verksamhet är utifrån dess egna förutsättningar och det bidrar till en god dialog med omgivningen, till exempel chefer, politiker och medarbetare.

Till Resursplanering för Grundskolan finns också en Nyckeltalsfunktion, där nyckeldata från planerna presenteras och sammanställs för hela organisationen  i färdiga informativa vyer. Nyckeltalen kan även väljas in till andra platser i Stratsys, till exempel till SKA-modulen - kontakta din Stratsys-konsult om du vill veta mer om detta. 

Exempel från Bemanningsplanen

Exempel från en nyckeltalsvy