Allmänna frågor

Varför kan jag inte öppna min Excel-export?

Om det inte går att öppna Excel-exporterna från Stratsys, kan du testa metoden i denna artikel.

I vissa organisationer går Stratsys Excel-exporter inte längre att öppna. Orsaken är att våra exporter till Excel egentligen är enkla webb-rapporter, så kallade .html-filer.

Excel kan förvisso öppna .html-filer, men en säkerhetsåtstramning gör att Excel inte tillåts öppna filer som inte har ett förväntat innehåll - det Excel protesterar emot är att filändelsen inte stämmer med innehållet.

Om du råkar ut för detta kan du testa följande - i exemplet är bilderna från Edge:
1) Välj "Visa i mapp" istället för öppna när nerladdningen är klar:

2) Markera filen i mappen och tryck "F2" för att kunna ändra namnet:

3) Byt namn så att filändelsen blir ".html" och godkänn detta:
I detta steg kan ett problem kan vara att du inte ser filändelsen alls i din filhanterare. Det kan man i så fall ändra såhär:

 

4) Du kan nu antingen dubbelklicka på filen för att se den i en webb-läsare, eller öppna den inifrån Excel genom "öppna fil" och leta upp den under hämtade filer: 

Starta Excel, välj Öppna och leta upp din .html-fil:
 
Om du vill kan du sedan "Spara som" och välj ditt önskade Excel-format för att enklare kunna öppna den nästa gång: