Övriga funktioner

Hur lägger jag till läsarrättigheter till Resursplanering?

Så här lägger du till en behörighetsgrupp för läsarrättigheter till Stratsys Resursplanering

 1. Logga in i kunddatabasen som superadministratör, t.ex. "teknisksupport"
 2. Gå till Administrationen > Behörighetsgrupper
 3. Välj ”Lägg till”
 4. Gör följande inställningar (ändra inget annat):
  1. Namn: T.ex. ”Resursplanering Läsare”
  2. Beskrivning: ”Kan se allt i Resursplanering men kan inte ändra, lägga till och ta bort”
  3. Synliga enheter: ”Min och underliggande”
  4. Meny: ”Resursplanering”
 5. Hoppa ner till tabellen ”Resursplanering”, lägg till en rad genom att klicka på den.
  1. Välj Enhet: ”Min och underliggande” och Behörighet: ”Användare” (det blir det automatiskt).
 6. Spara.

Nu kan du tilldela denna behörighetsgrupp som en extrabehörighet för önskade användare.