Övriga funktioner

Hur lägger jag till läsarrättigheter till Resursplanering?

Så här lägger du till en behörighetsgrupp för läsarrättigheter till Stratsys Resursplanering om den saknas

För nya Resursplaneringskunder skapas följande behörighetsgrupper upp automatiskt vid aktivering av produkten. Dessa ser ut så här för Grundskolan, och på liknande sätt för Gymnasiet: 

Dessa grupper kan dock saknas om ni haft produkten länge.

Om det finns behov av att skapa upp en behörighetsgrupp för läsare, kan du som är fullständig administratör göra så här: 

 1. Gå till Administrationen > Behörighetsgrupper
 2. Välj ”Lägg till”
 3. Gör följande inställningar (ändra inget annat):
  1. Namn: T.ex. ”Resursplanering grundskolan läsare”
  2. Beskrivning: ”Läsarbehörighet till Stratsys Resursplanering Grundskola på min och underliggande enhetert”
  3. Synliga enheter: ”Min och underliggande”
  4. Meny: ”Resursplanering”
 4. Hoppa ner till tabellen ”Resursplanering”, lägg till en rad genom att klicka på den.
  1. Välj Enhet: ”Min och underliggande” och Behörighet: ”Läsare Grundskola”:

 5. Spara.

Nu kan du tilldela denna behörighetsgrupp som en extrabehörighet för önskade användare.