Meetings FAQ

Hur lägger jag till fler organisatörer i Meetings?

I Meetings finns det olika roller som definierar vad en användare kan göra. En av rollerna är Organisatör där användare med rollen kan lägga till, ta bort och redigera möten. I den standard-betalplan som Stratsys erbjuder ingår 5 licenser för organisatörer. Finns det ett behov av att ha fler går det givetvis att justera!

OBS! Om betalning sker via faktura ber vi er kontakta oss på Stratsys så hjälper vi er vidare!

I ert Meetings, gå först in via fliken Prenumeration. Endast användare med rollen administratör i Meetings kan se denna flik i menyn.

 

Här finns det en slider att dra i för att justera antalet organisatörslicenser som er organisation har aktiverade.

När ni gjort justeringen och är nöjda, klicka på Sammanfattning och bekräfta ändringen.