Meetings FAQ

Hur lägger jag till fler organisatörer i Meetings?

I startpaketet för Meetings ingår 5 licenser för organisatörer/administratörer. Behöver ni fler licenser justerar ni enligt nedan. Läs mer om de olika användarrollerna här.

Notera: Om er betalning sker via faktura ber vi er kontakta oss på Stratsys så hjälper vi er vidare.

Gå till menyn Prenumeration. Om du inte ser menyn så är du inte administratör i organisationen. Kontakta i detta fall administratören. Behöver du hjälpa att komma vidare, kontakt oss via "Hjälp & support".

Dra i slidern (1) för att justera antalet licenser. Minimiantalet är fem licenser. Uppåt kan du justera en licens i taget. Du kan också justera om ni vill betala per månad eller per år (2).

När justeringen är klar, klicka på Sammanfattning och bekräfta sedan ändringen.