Timplan

Undervisning med två lärare i klassrummet

Två olika sätt att hantera två lärare i klassrummet

Jobbar ni med tvålärarsystem på er skola, det vill säga att ni har två lärare i klassrummet i vissa ämnen? Det finns lite olika sätt att hantera detta i Resursplanering – här kommer två olika sätt med förklaring på hur det funkar.

Variant 1: Lägg ut som förstärkning på ämnet i Skolans timplan

Gör så här: Lägg den extra tid som tvålärarsystemet medför som förstärkning i samma ämne direkt i Timplanen och kommentera (t.ex. ”två lärare”).

Så här funkar det:  Den förstärkta tiden räknas in i tjänstebehovet. Undervisningen ses som vilken undervisning som helst och kommer med i underlaget till SCB. Den kommer också med ut till nyckeltalen för de som har denna tilläggstjänst.

Om undervisningen för ena läraren blir obehörig så rapporteras den som obehörig i detta fall.

Det går inte att se att det handlar om tvålärarsystem i Bemanningsplanen. Du delar ut tiden i två steg: Det första blocket kommer innehålla all tid. Justera tiden till halva (i detta fallet till 180) och lägg ut resten av tiden på den andra läraren.

Variant 2: Skapa extra ämnen för tvålärartiden

Gör så här: Gå till Uppsättning > Ämnen. För varje ämne som du vill ha tvålärarundervisning i, skapa ett nytt ämne (välj "Skapa" uppe till höger). Välj namn och förkortning, t.ex. ”Matematik tvålärarundervisning” och ”MA2”. Välj att inkludera i timplan.

Lägg sedan den extra tid som tvålärarsystemet medför som tid i detta nya ämne i Timplanen. Fördela sedan ut tiden i Bemanningsplanen på samma sätt som för andra ämnen. 

 

 

Så här funkar det: Den extra tiden räknas in i tjänstebehovet för undervisning då det är ett ämne, men inte för huvudämnet. Undervisningen ses som ett ”nytt” ämne och kommer INTE med i underlaget till SCB (dvs, denna lärare kommer inte betraktas som undervisande i underlaget). Tiden går heller inte ut till nyckeltalen som obehörig undervisning för de som har detta som tilläggstjänst.

Tiden ser fortfarande obehörig ut i Bemanningsplanen (då ingen har behörighet i det påhittade ämnet "MA2") - detta gäller alltså oavsett om du lägger tiden på en behörig eller obehörig mattelärare i detta fallet.