Vanliga frågor

Hur gör jag schemaläggningen med hjälp av Resursplanering?

När din bemanning är klar och du vill schemalägga utifrån tjänstplaneringen i Resursplaneringen gör du så här:

Exportera din fil från rätt termin i Bemanningsplanen. Välj om du vill exportera/schemalägga med eller utan uppdrag:

Om du har Skola24's schemaläggningsprogram gör du sedan så här:

 

Öppna den exporterade filen i Excel.   
 
Markera kolumnerna A – F och kopiera 

Växla till schemat och Tabell – Tjänstefördelning.

Dölj fältet Total tid (tim) som inte finns med i Excelarket.

Infoga de kopierade raderna. När du infogar raderna kan du eventuellt få en fråga om en post i tabellen kan vara flerradig. Svara i så fall Nej på den frågan.