Timplan

Ändra Grundtimplanen för höstterminen

Anpassningen till den nya årskursindelade timplanen kräver ändringar inför nya läsåret - gör så här.

Om du behöver uppdatera Grundtimplanen för hösten (dvs för nästa läsår) t.ex. på grund av Skolverkets ändrade stadieindelade timplan gör du så här: 

  1. Om du är osäker, gör en kopia på din plan först via "Planer"-menyn. Välj "kopiera till samma år".
  2. Gå till Vårens Timplan och använd funktionen "Frikoppla från Grundtimplan". Tiderna för våren “låses” därmed vilket visas med att tiderna blir blå.
  3. Ändra sedan Grundtimplanen med önskade ändringar. Höstens timplan ändras automatiskt med dessa ändringar, medan våren förblir låst, enligt planen för förra läsåret.
  4. Se över förstärkningar gjorda i Höstens timplan - förstärkningar blockerar ändringar i Grundtimplanen. Vid behov, återställ tiderna till Grundtid (se pil) och gör en ny förstärkning för att få in rätt tid från Grundtimplanen.