Timplan

Ändra Grundtimplanen för höstterminen

Anpassningen till den nya årskursindelade timplanen kräver ändringar inför nya läsåret - gör så här.

Om du behöver uppdatera Grundtimplanen för hösten (dvs för nästa läsår) t.ex. på grund av Skolverkets ändrade stadieindelade timplan gör du så här: 

  1. Om du är osäker, gör en kopia på din plan först via "Planer"-menyn. Välj "kopiera till samma år".
  2. Gå till Vårens Timplan och använd funktionen "Frikoppla från Grundtimplan". Tiderna för våren “låses” därmed vilket visas med att tiderna blir blå.Frikoppla_timplan.png
  3. Ändra sedan Grundtimplanen med önskade ändringar. Höstens timplan ändras automatiskt med dessa ändringar, medan våren förblir låst, enligt planen för förra läsåret.
  4. Se över förstärkningar gjorda i Höstens timplan - förstärkningar blockerar ändringar i Grundtimplanen. Vid behov, återställ tiderna till Grundtid (se pil) och gör en ny förstärkning för att få in rätt tid från Grundtimplanen.

    _terst_ll_2.png