Uppsättning

Hantera personal med skyddad identitet i Resursplanering

Använd aldrig riktiga uppgifter om identiteten är skyddad

Det är av yttersta vikt att inga riktiga uppgifter kring personer med skyddade identiteter förekommer i systemet.

För att minska risken för spridning av uppgifter måste man räkna med att alla som har behörighet till en skola/plan i Resursplaneringen kan komma att ta del av personaluppgifterna, genom sin egen behörighet eller genom mänskliga misstag med behörighet och/eller delning av information från systemet kollegor emellan.

Rekommenderat tillvägagångssätt


För personer med skyddad identitet rekommenderar vi att dessa matas in med ett påhittat personnummer och fingerade namn.
Detta står i överensstämmelse med GDPR:s principer om att endast använda nödvändig information och att säkerställa att känsliga data skyddas effektivt.

Det går då att tjänsteplanera dessa personer, men det finns tyvärr ingen möjlighet att få in behörigheterna då dessa enbart läses in genom behörighetsfiler som fås via Skolverket, och dessa filer baseras endast på personnummer.

Ett alternativ är att skapa en vakans istället, men då den får en speciell ikon så bättre att skapa en fingrerad person enligt ovan.