Timplan

Hantera halvklass

Lägg till en förstärkning i Skolans timplan och fördela sedan ut tiden i Bemanningsplanen.

Lägg till halvklass i Skolans timplan

Lägg till samma tid i förstärkningsfältet som elevtiden anger för de klasser som skall ha halvklass i Skolans timplan. Om endast en del av undervisningstiden skall ske i halvklass, anger ni den tiden i stället. Ange en kommentar som förklarar förstärkningen och spara:

Fördela ut halvklass i Bemanningsplanen

Lägg ut hela tiden som vanligt först: 

Editera tiden i det utlagda blocket, så att du får rätt elevtid - detta fall 85 minuter. Om endast en del av tiden skall vara halvklass, editerar du även i detta fall till den angivna elevtiden i timplanen.

Resterande tid för andra halvklassen hoppar nu upp till tid som är kvar att fördela ut. Fördela denna tid på samma eller en annan lärare för den andra halvklassen/förstärkningen. 

Förstärkning med tvålärarsystem

Om du inte jobbar med halvklass utan istället vill ha två lärare i klassrummet vid förstärkningen, se följande artikel som tips: Tvålärarsystem