Meetings FAQ

Meetings-gadget som visar dagens möten och hur ni lägger till den i Stratsys

I Stratsys finns det en gadget som går att slå på under "Mitt arbete" som visar vilka möten du har för dagen i Stratsys Meetings. Gadgeten ger dig en snabb överblick över dina möten och du kan enkelt komma till mötesagendan genom att klicka på mötet i gadgeten.

Hur gadgeten aktiveras:

1. Gå till sidan "Mitt arbete" som är din personliga överblickssida. Klicka sedan på "Lägg till gadget".

2. I den pop-up som dyker upp väljer ni gadgeten och gör eventuella justeringar i namn, storlek och gadgetens placering.

3. Gadgeten kommer nu finnas tillgänglig och dagens möten visas. 

Det finns även möjlighet till att dela gadgeten med andra enheter. Tryck på gadgetens tre-pricks-meny och sedan "Dela gadget". Därefter finns valen att visa den för dig själv, alla enheter alternativt utvalda enheter genom en enhetsväljare.