Hantera möten i Meetings

Följa upp möten

När väl mötet är genomfört är det viktigt att följa upp på beslutade åtgärder och detta görs i sin enkelhet i vänstermenyn.

Utöver att gå igenom föregående protokoll i inledningen av ett möte handlar uppföljning mycket om åtgärder. I åtgärdsloggarna samlas alla åtgärder för respektive mötesserie. I åtgärdsvyn i vänstermenyn samlas alla åtgärder som du ansvarar för eller har delegerat, oavsett vilket möte de ligger i. Klicka på en åtgärd för att göra ändringar. Du kan filtrera och söka bland åtgärderna i filtermenyn. Genom att klicka på rubrikerna i vyn kan du sortera informationen.

Du kan även skapa ”fristående” åtgärder till din att-göra lista, som inte hör till något möte, genom att klicka på Skapa åtgärd.

Vill du exportera åtgärderna, klickar du på ikonen uppe i det högra hörnet.

Det går även att följa upp åtgärder som man tilldelats ansvar för direkt från ett protokollmejl. Åtgärder som man är ansvarig för syns i grönt i protokollet och klickar man på dem länkas man in till åtgärden i det aktuella mötet där man kan göra sin uppföljning.