Budget

Exempel på personalfördelning

Exempel: Ny fördelning med delvis föräldraledighet

Annika har en grundanställning på 100%. Inför höstterminen kommer hon arbeta som grundskollärare på 80% och vara föräldraledig på 20%. Annika är ännu inte fördelad, så det finns 100% kvar att fördela i "Ej fördelad personal": 

Vi startar med att fördela grundskollärardelen - välj Grundskollärare och skriv in 80 under "Fördelning" och spara:

Efter att ha sparat har vi 20% kvar att fördela, och 80% har hoppat ner till "Fördelad personal": 

Vi fördelar dessa resterande 20% på "Föräldraledig": 

Annika är nu färdigfördelad och syns inte längre i "Ej fördelad personal". I personalbudgeten återfinns hon nu på två rader, varav en kostnadsfri: 

I bemanningsplanen visas hon på en eller två rader, beroende på om man visar kostnadsfria grupper eller inte i filtret (se Bemanningsplan), och går nu att bemanna på sin grundskoletjänst : 

Exempel: Ändrad fördelning med arbete i två fördelningsgrupper

Alice har en grundanställning på 80%. Hon är för närvarande helt fördelad som grundskollärare på sin tjänst - observera att fördelningen sker i absoluta procentandelar, inte relativa: 

Hon skall fördelas om så att hon arbetar halva sin tjänst på Fritidshemmet. Vi börjar med att minska ner fördelningen på Grundskolan till 40%, vilket ju motsvarar halva tjänsten: 

Den återstående fördelningen hamnar då i "Ej fördelad personal", och vi fördelar den på Fritidsledare:

Kostnaden fördelas nu på de två olika grupperna i personalbudgeten: 

Hon får också en extra rad i bemanningsplanen för sin fördelning som fritidsledare, men behåller sin planerade undervisning för grundskoledelen (vilken nu blir för hög, då andelen undervisning har minskat):