Meetings FAQ

Administratörsgodkännande krävs för Office365 integration, hur gör jag?

Beskrivning

Syftet med denna artikel är att beskriva hur man går tillväga som administratör för att godkänna Office 365 integrationen till Stratsys Meetings. Vill du läsa mer om hur själva integrationen fungerar så kan du göra detta i följande artikel Office 365-koppling för Meetings.

Om ni som användare möts av följande meddelande när ni försöker slå på integrationen så kan ni bifoga denna artikel till er IT avdelning.

Behörighetskrav

Generellt så behöver detta göras av någon på er interna IT avdelning och det är inte garanterat att er Stratsys administratör har den behörigheten. 

Administration / uppsättning

För att bevilja tenant-övergripligt administrativt samtycke till integrationen så kan det göras under "Enterprise applications" i Azure, så här gör du: 

  1. Logga in på Azure-portalen med en av rollerna som anges i förutsättningarna.
  2. Välj Azure Active Directory och sedan "Enterprise applications".
  3. Välj appen som du vill bevilja tenant-övergripligt administrativt samtycke till (i detta fall Stratsys Meetings) och klicka sedan på Behörigheter. Det finns två olika appar för Stratsys Meetings:
    1. Stratsys Meetings - applicationId (011d5c91-1cde-4643-929f-7a4beec48044).
    2. Stratsys Meetings Calendar - applicationId (e5e8b5b8-6967-48c7-a1a9-2cb6dbc16658).
  4. Granska noggrant de behörigheter som appen kräver. Om du godkänner de begärda behörigheterna, klicka på Bevilja admin consent.

När dessa steg är genomförda så går det att aktivera integrationen genom att användare går in i Meetings och navigerar till inställnings fliken på följande sätt: