https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Agenda_2030_LP_Img%20%28kopia%29.png
Guide

Så jobbar du långsiktigt med Agenda 2030

Effektivisera och nå de globala målen

Målet med Agenda 2030 är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen – före 2030. För att uppnå detta behöver varje enskilt land göra sin del och här i Sverige pågår arbetet med Agenda 2030 för fullt.

Men vad innebär det för dig och din verksamhet? Det reder vi ut i den här guiden! Här får du veta hur du effektiviserar arbetet med Agenda 2030 på din arbetsplats och jobbar långsiktigt för att nå de globala målen.


Agenda_2030_LP_Img_02Guiden förklarar hur du:

  1. Kartlägger och prioriterar de globala målen
  2. Integrerar arbetet med Agenda 2030 i verksamheten
  3. Kommunicerar ut målen internt och externt

Ladda ner guiden