https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Ratt_verktyg_for_ditt_arbetsmiljoarbete_1.jpg
Guide

Så hittar du rätt verktyg för ditt arbetsmiljöarbete

Tre sätt för dig att arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor

Den här guiden är till för dig som jobbar med arbetsmiljöansvar och kanske känner att det saknas en övergripande helhetsbild. Målet med guiden är att du ska få en ökad förståelse för vilket sorts verktyg som passar dig bäst utifrån din organisations behov.

Ratt_verktyg_for_ditt_arbetsmiljoarbete_2

Guiden går bland annat igenom:

  • Olika verktyg för ditt arbetsmiljöarbete
  • Hur ditt företag kan använda verktygen på bästa sätt
  • Hur ni väljer rätt verktyg

Ladda ner guiden