Så väljer du rätt verktyg för era mål & strategier

Skapa engagemang för strategier och nå era mål

Visste du att majoriteten – hela 70 % – av organisationer misslyckas med sin målstyrning?

En av anledningarna till detta är att medarbetarna helt enkelt inte förstår målen eller helt enkelt inte är medvetna om deras roll i att nå målen. Med rätt verktyg kan du ta verksamhetens målstyrning till en ny nivå, genom att synliggöra målen och skapa engagemang hos medarbetarna.

I den här guiden får du veta vilka punkter ni behöver checka av innan er organisation investerar i ett verktyg för målstyrning så att er organisation kan bli en del av de framgångsrika procenten som faktiskt lyckas!

Guiden hjälper dig att reda ut:

  • Hur du ökar transparens och tillgänglighet i verksamheten
  • Hur du definierar en målbild och levandegör den i verktyget
  • Varför valet av styrmodell är viktig och hur du hittar ett verktyg som passar er styrmodell

Ladda ner guiden