Guide

Så jobbar du långsiktigt med Agenda 2030

Effektivisera och nå de globala målen

Målet med Agenda 2030 är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen – före 2030. För att uppnå detta behöver varje enskilt land göra sin del och här i Sverige pågår arbetet med Agenda 2030 för fullt.

Men vad innebär det för dig och din verksamhet? Det reder vi ut i den här guiden! Här får du veta hur du effektiviserar arbetet med Agenda 2030 på din arbetsplats och jobbar långsiktigt för att nå de globala målen.


Agenda_2030_LP_Img_02Guiden förklarar hur du:

  1. Kartlägger och prioriterar de globala målen
  2. Integrerar arbetet med Agenda 2030 i verksamheten
  3. Kommunicerar ut målen internt och externt

Ladda ner guiden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev