Målekolonner

Legge til en mål-kolonne

 

Endre en mål-kolonne

Slette en kolonne

Tab: mål søylen låste

Legge til en mål-kolonne

Nederst i listen over mål Kol onner har du alltid muligheten til å legge til en ny. Klikk på den Namnfältetog fyll ut kolonnen etter kolonne.navn Gjelder for hele mål-kolonnen, og er bare synlig for administratorer når mål og visninger er angitt. Verdi Brukes til beregninger, Tekster vises, for eksempel Rapportering og Farge Bidrar til å visualisere effekten av det valgte alternativet i visninger og rapporter, og for eksempel rapportering i beregninger.

Obs! Ingen endringer vil komme gjennom før du velger å klikke Skyte.

Endre mål-kolonne

Klikk i gjeldende felt, og foreta endringen. Endringer kommer også gjennom i perioder der data allerede er rapportert.

På bunnen av hver Måttkolumn Du har også muligheten til å legge til nye verdier.

Obs! Ingen endringer trer i kraft før du velger å klikke Skyte.

Slette en kolonne

Hvis du vil fjerne en Verdi Fra én Måttkolumn , hover over streken med Verdi Og deretter synligheten Søppel For linjen helt til høyre. Klikk her hvis du vil slette linjen. Merk at for den øverste raden i hver Måttkolumn Det er 2 søppelkasser. Den innerste fjerner raden og den ytre hele kolonnen så vær forsiktig med hvor du klikker.

Bilde eksempel: delen som blir merket, vil bli fjernet. Hvis du vil slette hele mål malen, peker du på navnefeltet (i eksempelet "prioritet").

Obs! Ingen endringer trer i kraft før du velger å klikke Skyte.

Tab: mål søylen låste

Kolonner for utfallende, prognose, mål Kol onner og år
Gir deg muligheten til å vise innholdet i hver kolonnetype fra Måttnoden direkte i visningen via Nodegenskapen for hver kolonnetype Nodegenskapen legges til kolonnen for kontroll modell der verdiene skal vises.
Kolonnetypene brukes også til å bestemme hvilke Måttnoder som skal vises i miniprogrammet for rapporterings tabellen på startsiden Måttans variges. Måttnoderna forblir til Inrapporteringskraven er oppfylt, er kravene satt Ansvarsrollen Brukes i Måttnoden.

Mål-kolonner for år har også følgende egenskaper
For kolonnene som er oppført som års mål Kol onner, trenger du bare å angi én verdi per år. Verdien angis i den siste perioden av året og er gyldig for hele året. Ved å merke av i boksen Lås mål for hele året Låser de årlige målkolonnene for rapportering i gjeldende versjon. For kolonnene du angir som årlige mål Kol onner, må verdiene bare rapporteres én gang i året. Hvis du angir Årsmålet i desember, vil verdien automatisk fylles på igjen de resterende månedene i året.

Måle Kol onne låsing
Ingen låsing

Låser for utvalgte enheter (gir deg tilgang til det organisatoriske valg treet).

Lås for alle enheter

Bruk samme verdi for alle perioder i det samme året (Hvis du vil låse mål-kolonnen for en versjon).

Obs! Underfliken Innstillinger I Måttnoden/dimensjon-malen angir du én av disse kolonnetypene hvis du vil bruke utfallende, prognose, mål og Årsmål.