Søkemotor

 

Søkemotor

Hvordan bruke søkemotoren

Søkemotor

Du kan alltid eksportere en rapport for den enkelte rapporterings enheten som du er i Stratsys. Hvis du imidlertid vil kompilere informasjon etter overskrift eller enhet basert på alle rapporterings enheter, må du bruke søkemotoren.

I Søkemotor Lar deg enkelt og effektivt få sammenstillinger av hva ulike enheter har skrevet rundt ulike seksjoner. I stedet for å sitte med trykte rapporter fra forskjellige enheter og slå opp de forespurte delene, eller klippe ut og lime inn fra flere ord, kan du velge inndelingene du vil analysere, og fra hvilke enheter. En sammendragsrapport genereres deretter i ett enkelt dokument.

Hvis du skal skrive en samling basert på skrifter av flere enheter, er søkemotoren et effektivt verktøy. Søkemotoren kan også brukes til å lage flettede rapporter av flere maler for enhets størrelse med vanlig forside og innholdsfortegnelse.

Du kan finne søkemotoren ved å klikke på dobbeltpilen på venstre side av en rapport, er rapporten deretter utvidet til å vise flere funksjoner som søkemotor som ligger i øvre høyre hjørne.

 

Fjern rapporter -rapporter som er sendt til ferdig i rapporteringsprosessen se bildet ovenfor

Søkbare rapporter -rapporter som er i rapporterings modus dermed nest siste trinnet i bildet ovenfor.

Hvordan bruke søkemotoren

Hvis du vil bruke søkemotoren, klikker du først navnet på rapporten, og deretter klikker du Fjern rapporter Eller Søkbare rapporter.

Trinn 1-Velg enheter

Velg hvilke enheter du vil søke i informasjon fra. Enhetene som er synlige på siden, er enhetene som har mottatt rapportmalen. Hvis en enhet er nedtonet, betyr det at rapporten ikke er klar, og du kan ikke utføre et søk på enheten ennå. Lær mer om innstillinger for rapportens Lesbarhet. Velg enheter og Bekreft valget ved å klikke på knappen Neste Nederst til høyre.


Trinn 2-gruppering
Her er to ulike alternativer for gruppering av søkeresultatene:

  • Grupper resultatene etter overskrift – De valgte enhetene blir hovedenheter i søkeresultatene, og under dem vises de valgte overskriftene fra rapportmalen
  • Inkluder Enhetstillagda overskrifter på øverste nivå -Hvis du valgte alternativet Gruppere resultatene per enhet Så du får muligheten til å få enheten størrelse overskrifter som er på øverste enhet nivå, dvs. Entiteten som rapportmalen er opprettet på.
  • Gruppere resultatene per enhet -de valgte overskriftene fra rapportmalen blir hovedoverskriftene med rapporterings teksten fra hver enhet som deloverskrifter.

Klikk på neste-knappen nederst til høyre for å bekrefte valgene.

Trinn 3-Velg seksjon
Nå ser du alle titlene, tekstdelene og tabellene som er inkludert i rapportmalen. Hvis du vil velge hvilke inndelinger som skal inkluderes i søket, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av inndelingene. For å velge alle, klikk på knappen Velg alle Topp. Når du er fornøyd med valgene, klikker du på knappen Generere På bunnen for å skape resultatet.

Trinn 4-Eksporter til Word
Søkeresultatene vises nå på skjermen. Hvis du vil eksportere resultatene til Word, klikker du Eksportere I øvre høyre.

Følgende innstillinger kan gjøres før eksport:

  • Velg Word-mal – I-listen velger du Word-malen du vil at eksporten skal baseres på.

  • Inkluder innholdsfortegnelse – Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil at en innholdsfortegnelse skal genereres automatisk.

  • Ta med meldingshoder uten tilknyttet tekst eller tabell -Her velger du om overskriftene for eksempel En rapport delvis innsamlede deler vil bli vist i Exporterten.

  • Fortale til første side – Lar deg skrive en fortale til den første siden i den eksporterte rapporten.

  • Forord -Inneholder en plassering der du kan skrive inn et forord til den eksporterte rapporten (et hvilket som helst forordet som hver enhet har skrevet, vil ikke bli lagt til i eksporten).

Hvis du vil fullføre eksporten, klikker du knappen Eksportere Nederst til høyre.