https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/GRC_Skapa_Fo%E2%95%A0%C3%AArsa%E2%95%A0%C3%AAkran_1.jpg
Guide

Skapa försäkran med integrerad ISK/GRC

Det är viktigt att ha en klar vision om vad intern styrning och kontroll (ISK eller GRC) ska skapa för värde i din organisation. Förväntade utkomster och ambition kommer att påverka struktur och resurstillsättning av de relevanta funktionerna.

En felkalibrering mellan förväntan/ambition och struktur/resurs kommer oundvikligen att leda till bristfällig eller fullständig avsaknad av faktisk försäkran, i motsats till uppfattad eller rent av påhittad.

GRC_Skapa_Försäkran_2

I den här guiden lär du dig:

  • Hur man bygger en försäkransmekanism som integreras i organisationen
  • Hur du kan minska administrationen kring GRC-arbetet

Ladda ner guiden